"Det blir skakigt de första åren"

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Så påverkas svensk politik om SD tar sig till riksdagen

Sverigedemokraterna hamnar precis utanför riksdagen i SCB:s majmätning – men kan skapa kaos i svensk politik om de tar sig in.

– Det blir skakigt och oförutsägbart de första åren, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och ledamot av förbundsstyrelsen för Sveriges kristna socialdemokrater. 

I mätningen får Sverigedemokraterna 3,9 procent av väljarstödet mot 5,1 procent i november. 

– Min allmänna bild är att de har en nedåtgående trend, säger Ulf Bjereld. 

Partiet ligger bara en tiondels procentenhet från att ta sig över fyraprocentsspärren och därmed komma in i riksdagen där de skulle kunna få en vågmästarroll. 

"Kan bli nyval"

– Då blir svensk politik väldigt skakig och oförutsägbar, i alla fall under de första åren av mandatperioden. Inget parti kommer att vilja göra sig beroende av dem. Sverigedemokraterna skulle kunna både välta och stötta förslag och då blir det väldigt svårt för de olika blocken att förhålla sig. Jag skulle kunna tänka mig att man försöker i några år och ser hur det fungerar. Märker man att det inte går är det möjligt att utlysa nyval, säger Ulf Bjereld.

Men en riksdagsplats är ingen garanti för att Sverigedemokraterna verkligen får en vågmästarroll.

Dubbla trösklar

– De har en rejäl möjlighet att ta sig in, men i dagens mätning har de ingetdera. De måste ta sig över dubbla trösklar och det kommer att bli svårt för dem. 

Majmätningen pekar på att det blir en jämn kamp mellan två tydliga block, vilket kan missgynna Sverigedemokraterna.

– Som det är nu fyller de inte sin roll som missnöjesparti. Ju närmare valrörelsen vi kommer desto mer fokus blir det på traditionella vänster- och högerfrågor, och inte så mycket fokus på det som Sverigedemokraterna helst vill prata om såsom invandring och flyktingpolitik, säger Ulf Bjereld.

"Tar mental kraft"

De rödgröna leder med 50,2 procent över alliansens 44,2 procent i SCB:s majmätning.

– Det här tar mental kraft för de borgerliga att jobba sig tillbaka och ger arbetsro åt de rödgröna.  Men vi ska också veta att väljarna blivit alltmer rörliga. Statistik är en sak – politik en annan, säger Ulf Bjereld.

Publicerad: