Vattenparasiten sprider sig

NYHETER

Halten av magsjukeparasiten Cryptosporidium ökar i dricksvattnet i Östersund. Nya provanalyser visar att parasiten även har spridit sig till vattendrag som ligger i närheten av Storsjön.

Det har gått snart tre veckor sedan Östersunds kommun larmade allmänheten om att dricksvattnet var otjänligt och måste kokas. Nu tvingas även enskilda fastigheter som tar sitt vatten från sjöarna Näkten och Locknesjön att koka sitt dricksvatten.

Parasiten kan inte föröka sig i vatten, men eftersom så många personer varit sjuka och fungerat som värddjur för parasiten har halten parasiter som åker med avloppsvattnet ökat kraftigt.

– Vi räknar med att en sjuk person producerar cirka en miljard parasiter per dygn, säger miljöchef Jari Hiltula.

Provsvar från Smittskyddsinstitutet visar att det finns Cryptosporidium i det utgående vattnet från avloppsreningsverken i Fåker och Lockne.

– Det finns ännu inga prover som visar att vattnet i Locknesjön och Näkten är otjänligt, utan rekommendationen till de enskilda fastighetsägarna att koka dricksvattnet är en ren säkerhetsåtgärd, säger Hiltula.

TT