Sköts av kvinnor – styrs av män

Sned könsfördelning hos privata vårdaktörer

Det kryllar av kvinnor - men det är männen som styr.

Aftonbladets granskning av fem av de största privata vårdaktörerna visar att det är en kraftig övervikt av manliga styrelseledamöter och direktörer.

– Den som tror att privatiseringar i välfärden ger större jämställdhet har fått allt om bakfoten, säger Jonas Sjöstedt, partiledare (V).

I morgon är det den internationella kvinnodagen. Inför den har Aftonbladet granskat hur det ser ut med jämställdheten i fem av de största privata vårdbolagen där tiotusentals anställda arbetar med att ta hand om gamla och sjuka.

I de fem bolagen är en överväldigande majoritet av arbetskraften kvinnor. Men det är männen som sitter på de verkliga maktposterna. Värst är det i den absoluta toppen, i ledningarna hos flera av ägarna i de utländska riskkapitalbolagen finns inga kvinnor alls.

Alla sju män

Men också i de ägartillsatta svenska styrelserna lyser kvinnorna med sin frånvaro. Sämst är den kvinnliga representationen i Capios styrelse. Den är noll. Alla sju är män.

Enligt Capios styrelseordförande Anders Narvinger speglar styrelsen bolagets ägarprofil samt medicinsk kompetens och branschkunskaper.

– Ägarna bedömer att denna mix av kompetenser är värdefull för Capios långsiktiga utveckling, säger han.

På sikt ser Narvinger det som önskvärt med fler kvinnor i styrelsen.

Sticker ut

Även i Aleris och Attendo är det manlig dominans på den högsta nivån. Många av de privata bolagen är dock uppdelade i olika enheter, till exempel äldrevård och specialistsjukvård, med egna ledningar en nivå under koncernstyrelserna. Här är kvinnorna något fler.

– Huvuddelen av de 50 högsta posterna i Attendo innehas av kvinnor, många av dem är också ägare i företaget, säger bolagets presschef Charlotte Näsström Morén.

Praktikertjänst, som ägs av läkare och tandläkare i Sverige, sticker ut i granskningen. Bolaget är det enda som har en kvinnlig vd och i koncernstyrelsen sitter fem kvinnor och sju män.

”Otrygga jobb”

– Jämställdhet är något vi arbetar aktivt med, hälften män och hälften kvinnor är det ideala, säger Björn Persson, kommunikations- och personalchef.

Enligt V-ledaren Jonas Sjöstedt är det männen som styr i de privata vårdbolagen och blir rika på kvinnors bekostnad.

– De här privata vinstdrivna bolagen gör oftast vinst genom att ha lägre bemanning och mer otrygga jobb, så det är undersköterskor och lärare som får betala med en svårare arbetssituation för att männen ska styra och göra vinst, säger han.

”Kommer förändras”

Vänsterpartiet vill att vinsterna helt försvinner ur välfärden.

– Den ska vara demokratiskt styrd, det ger utrymme till att ge personalen mer makt över sin arbetssituation, säger Sjöstedt.

Socialminister Göran Hägglund (KD) tror att könsfördelningen i bolagsstyrelserna till stor del beror på att branschen är ny.

– Det kommer att förändras med tiden. Det som debatten handlar om nu är om dessa företag över huvud taget ska få finnas eller stoppas av vänsterns vinststopp. De skulle drabba alla de kvinnor som arbetar i dessa företag på ett mycket hårt sätt, säger han.

Publisert: