Nyheter

Folksamchefen vägrar svara på frågor

Av: 

Martin Ekelund

NYHETER

Här sprutar Folksam-chefen snö på Aftonbladets team när han får frågor om det hemliga registret

Folksams utredningschef Klas Beskow vägrar att svara och sprutar ner Aftonbladets team med snö när vi ställer frågor om registret.

Men skadechef AnnKristine Wuopio-Mogestedt medger att känsliga uppgifter om kunder samlas in och sparas i upp till tio år.

– Det är absolut inte så att vi ska ha något register eller samla information på ett otillbörligt sätt. Vi ska ta och titta på den frågan, säger hon.

Klas Beskow, tidigare krimchef på Södertörnspolisen och numera utredningschef på Folksam, förnekar i en första intervju med Aftonbladet att det finns ett register där försäkringsbolaget sparar känslig information om misstänkta bedragare.

Eftersom han vägrar att ställa upp på en bandad tv-intervju tvingas vi söka upp honom i hans bostad för att få svar på våra frågor. Men inte heller där vill han förklara varför han påstod att Folksams spaningsregister inte existerar.

I stället motar han bort Aftonbladets team från tomten och sprutar snö över oss med en snöslunga.

– Du borde veta bättre än att uppenbara dig här på min tomt. Jag kommer att ta det här med din chef, säger han.

Hänvisas vidare

Vi hänvisas via pressavdelningen till skadechef AnnKristine Wuopio-Mogestedt. Även hon vägrar att ställa upp på en tv-intervju. Och trots fullmakt från berörda försäkringstagare svarar hon inte på frågor om enskilda ärenden.

Men hon medger det Klas Beskow tidigare förnekat – att Folksam samlar in och sparar känslig information om sina kunder i ett register.

– När gäller utredningsverksamheten så finns det ett särskilt ärendehanteringssystem. Sedan om man betecknar det som ett register eller inte, men det är ett system för de ärenden vi handlägger och där förs det noteringar. Den bedömning vi har gjort med våra jurister är att systemet uppfyller de regler och kriterier som personuppgiftslagen ställer.

Varför sparar ni känsliga uppgifter även efter att utredningarna har lagts ner och misstankarna avskrivits?

– Anledningen till att sparar våra skadeuppgifter är om kunderna återkommer. Sedan är det givetvis så att vi inte bara ska spara utan att vi funderar kring varför. Men det är klart att vi får titta över hur länge vi sparar uppgifterna i det här systemet.

”Vi skickar över det kunden önskar”

Aftonbladet bad Per, 46, som förekommer i de utdrag ur registret vi har fått del av, att begära ut alla uppgifter om sig själv från Folksam. Men inget om den omfattande utredning han har varit föremål för lämnades ut.

– Vi skickar över det som finns i skadeakten när kunden så önskar. Har det då förelegat en särskild utredning så får man göra en särskild sekretessprövning om det finns uppgifter som är av så känslig karaktär att man inte vill skicka över dem. Och då avstår vi från att skicka över dem, säger AnnKristine Wuopio-Mogestedt.

Som Folksamkund får man alltså räkna med att bli misstänkliggjord, utsatt för omfattande bevakning och sedan inte ens ha rätt att få reda på det?

– Att man får reda på att det har förelegat en utredning tillhör normalfallen. Men det är samtidigt väldigt få utredningar, vi pratar någonstans om en promille av försäkringsfallen. Och det tillhör nog undantagen att en kund inte får information om att det har företagits en särskild utredning.

Så gjorde vi granskningen av Folksams hemliga register

I höstas nåddes Aftonbladet av ett tips om att Folksam registrerade känsliga uppgifter om sina kunder i ett hemligt register.

Med hjälp av källor fick vi tillgång till utdrag som visade att registret verkligen existerade.

För att undersöka om det även hölls hemligt för kunderna kontaktade vi en av personerna i registerutdragen: Per, 46. Vi bad honom att med stöd i personuppgiftslagen begära ett utdrag från Folksam om alla uppgifter som fanns registrerade på honom. Inget från registret lämnades ut.

Därefter kontaktade vi utredningschef Klas Beskow för att ställa allmänna frågor om Folksams utredningsarbete. Vi uppgav inte att vi hade tillgång till registerutdrag, men frågade upprepade gånger om Folksam har någon form av register för de personer som misstänks för försäkringsbedrägeri. Han förnekade att det fanns.

Klas Beskow vägrade att ställa upp på en intervju framför kamera. Vi konfronterade honom därför i hans hem för att kunna visa upp utdragen och ställa frågor. Han vägrade att svara.

I stället visade vi upp utdragen för Folksams presschef, Anders Jerat. Inte heller han ville ge några direkta kommentarer.

Vi blev hänvisade till en telefonintervju med skadechef AnnKristine Wuopio-Mogestedt. Trots en fullmakt från en försäkringstagare vägrade hon att svara på frågor om enskilda fall. Hon medgav att känsliga uppgifter om försäkringstagare samlas in och sparas i ett register.

ANNONS

Missa inte: Den nya muminmuggen "Fiske" finns hos Cervera – köp den nu!

Extern länk från Cervera

Shoppa här!

Publisert: