Nytt dödsvirus smittar via sjukhus

NYHETER

Det Sars-liknande viruset HCoV-EMC som dödat 38 människor utgör en stor smittorisk då det lätt sprider sig i vårdmiljöer, visar en internationell studie som gjorts i Saudiarabien.

Studien visar att viruset inte bara lätt sprider sig från patient till patient, utan att smittan också lätt förs över via sjukhusmiljöer. Nio smittade patienter i Saudiarabien, där de flesta fallen inträffat, hade fått dialys på samma sjukhus. En annan dialyspatient hade flyttats mellan olika sjukhus, där andra blev smittade.

Studien publicerades på onsdagen i New England Journal of Medicine.

TT