Mögelgift hittades i mjölkprodukter

Av: Louise Frilund

Publicerad:
Uppdaterad:

LRF: Vi ska vidta extra åtgärder

Cancerframkallande mögelgift har upptäckts i mjölk från Arlas mejerier i Linköping.

Nu ska det införas extrakontroller.

– Vi ser mycket allvarligt på det här, säger Anna Widell på LRF Mjölk.

I början av april i år visade ett provsvar att en silo med mjölk på Arla mejeri i Linköping innehöll mögelgiftet aflatoxin. Det uppger SVT:s östnytt.

Mögelgiftet kommer från importerat ris  från Pakistan som använts som djurfoder på fyra gårdar i Östergötland.

"Väckarklocka för mejeribranschen"

Mjölken i silosen vid Arla mejeri i Linköping hann säljas till butiker innan analyssvaret kom tillbaka.

Enligt Arla rörde det sig om yogurt och matlagningsprodukter. Malin Engdahl som är enhetschef för östra Götalands kontrollavdelning på Livsmedelsverket ser allvarligt på händelsen.

– Aflatoxin ska inte finnas alls i mjölk. Lagstiftningen bygger på att man ska vara säker på vad som finns i produkten. Det här är en väckarklocka för hela mejeribranschen, säger Malin Engdahl.

Risk för leverskador och levercancer

Aflatoxin bildas av mögelsvamp. Om man utsätts för det under lång tid ökar risken att få leverskador och levercancer. Gränsvärdena är därför extremt låga. När man hittar ämnet går larmet och Jordbruksverket börjar spåra källan.

Prover som togs på det aktuella rismjölet i efterhand visade sig innehålla nästan åtta gånger högre halter av aflatoxin än det tillåtna gränsvärdet. Från prover som togs i mjölktankarna på de fem gårdarna hade en av gårdarna hela 15 gånger högre halt än gränsvärdet.

Men Anna Widell, som är expert på främmande ämnen i mjölk vid LRF Mjölk, menar att produkterna hade låga halter av giftet när de såldes i butik.

– Mjölken hade spätts ut med mjölk från andra gårdar så halten av aflatoxin var under gränsvärdet, säger Anna Widell.

"Kan känna sig trygga"

Gina Kylin som är kvalitetsspecialist på Arla Foods menar att man har utfört de åtgärder som krävts.

– Det har funnits brister i foderhanteringen. Men så fort vi upptäckte problemet gick jobbet oerhört snabbt. Våra kunder kan känna sig trygga med våra produkter, de svenska gränsvärdena är stränga, säger Gina Kylin.

Upptäcktes av slump

Aflatoxinet upptäcktes vid en stickprovskontroll på mejeriet – av en slump.

Mejerierna gör inga rutinmässiga kontroller av mjölken, men fyra till fem gånger per år tas stickprover vid alla mejerier.

På grund av det som hänt ska det införas extrakontroller på mejerierna.

– Vi kommer att vidta extra åtgärder till följd till det som har hänt. För att man ska känna sig trygg och för att se till att något liknande inte händer igen, säger Anna Widell.

Publicerad: