Kaos, våld, en rektor i förnekelse

NYHETER

"Det är kulissen till den misstänkta våldtäkten"

Den misstänkta våldtäkten var inte på skoltid. Skolan har gjort allt rätt, meddelar Alvestas kommunledning.

Men det är inte hela sanningen.

Chefstjänstemännen beskriver en ”go och glad skola där elever trivs”. Det är helt enkelt inte sant. Sällan har jag läst en så brutal kritik som i Skolinspektionens två månader gamla rapport. Den beskriver en skola från helvetet.

De intervjuade eleverna vittnar om otrygghet, skrik, saker som kastas. Bråk även på raster, för få vuxna på skolgården. Skolan ger inte tillräckligt stöd. Har haft svårt att rekrytera lärare. Betygen är lägre än riksgenomsnitt i alla ämnen utom två. I ett skolämne var det så lite undervisning att hela klassen helt sonika fick betyget E. Slussningen av skolans många nyanlända elever fungerar inte. Elever blir sittande utan att förstå.

På inget område lever skolan upp till kraven.

Ur skolinspektionens rapport, om barnens berättelser: "De uppger vidare att det ändå förekommer flera gånger varje vecka att det blir "rätt så tuffa tag"." Allt fler barn upplever stress, huvudvärk, magbesvär.

Alltså: kaos, våld , utanförskap, inget seriöst arbete mot mobbning. Och - en rektor i förnekelse. Ur rapporten: "Rektor uppger att hon inte känner igen de utsagor som framförts av elever, lärare och elevhälsan och uppger att det är hennes uppfattning att det överlag är lugnt på skolan. "

Sådan är kulissen till det misstänkta brottet, ett barn ska ha våldtagit ett barn. Må så var att myndigheterna korrekt hanterat brottsanmälan. Men varför framställs skolan som en idyll? Kommer händelsen som en total blixt från klar himmel?

Nu har stämningen piskats upp efter en artikel på en hatsajt med anonyma uttalanden. Som föräldrar har läst, spridit och fortsatt att diskutera. Kritiken mot skolledningen kan jag förstå, men inte argumentationen. Bättre källor finns, bättre faktaunderlag.

Jag kan rekommendera Skolinspektionens rapport.

ARTIKELN HANDLAR OM

Alvesta

Brott