"Direkt kände jag att något var fel"

NYHETER

Louise Sehlstedt, 61, fick en tråd inopererad under hakan utan att veta om det.

Resultat: svullnad, smärta och kvävningskänslor.

- Det gjorde fruktansvärt ont, säger hon.

Foto: hon fick läkaren fälld Louise Sehlstedt skulle göra en ansiktslyftning hos de blivande tv-läkarna. Resultat: smärta, kvävningskänslor - och en näst intill utplånad sköldkörtel.

1996 bestämde Louise sig för att göra en ansiktslyftning hos Per Hedén på Akademikliniken.

- Från början hade jag bara tänkt lyfta ögonlocken, men efter funderingar beslutade jag att göra ett större ingrepp.

Tråd i halsen

Utan hennes vetskap opererades då en tråd in under hakan för att skapa en tydligare linje mellan ansikte och hals.

- Direkt efter operationen kände jag att något var fel.

Efter att Per Hedén och flera andra läkare undersökt henne fick hon vetskap om tråden och begärde att få den borttagen.

Men problemen kvarstod. En läkare konstaterade att Louises sköldkörtel var näst intill utplånad.

Läkaren överklagade

Louise anmälde Per Hedén till HSAN, som gav honom en erinran. Tråden borde tagits bort tidigare.

- Jag har överklagat beslutet, säger Per Hedén.

Han har inte fått tillfälle att lämna in kompletterande handlingar till en ny sakkunnig och är kritisk mot hur HSAN fungerar.

- I de flesta fall som anmäls handlar det enbart om kommunikationsproblem. Men anmälningarna kvarligger, även om de blivit avskrivna, säger han.

Karin Fyrlund