Finländare vill inte ha Karelen åter

NYHETER

En majoritet av finländarna vill inte ha tillbaka Karelen från Ryssland.

En opinionsundersökning utförd av Finska Gallup visar att 57 procent av finländarna inte ser det som särskilt önskvärt eller inte alls önskvärt för Finland att återfå området.

Det var 60 år sedan Finland överlät Karelen till Sovjetunionen i samband med andra världskriget.

Bland den dryga tredjedel av finländarna som sagt sig vilja ha Karelen tillbaks, 38 procent, återfinns de allra äldsta och de allra yngsta åldersgrupperna i undersökningen, men i båda grupperna är tillskyndarna i minoritet. (TT-FNB)