Nyheter

Svenskar fick cancer efter Tjernobyl

NYHETER

Radioaktivt nedfall gav fler cancerfall i Sverige

SARKOFAG I BETONG Reaktor nr 4 i Tjernobyl exploderade i april 1986. Stora delar av Sverige drabbades av radioaktivt nedfall. Kärnkraftverket stängdes helt helt år 2000.
SARKOFAG I BETONG Reaktor nr 4 i Tjernobyl exploderade i april 1986. Stora delar av Sverige drabbades av radioaktivt nedfall. Kärnkraftverket stängdes helt helt år 2000.

I april 1986 exploderade den fjärde reaktorn i kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina.

Hundratusentals människor i närområdet drabbades - men också många svenskar.

Nu visar en ny rapport att fler än 800 svenskar drabbats av cancer på grund av det radioaktiva nedfall som nådde Sverige.

Här föll det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl, mest i de helt svarta områdena. Kartan finns i forskarstudien.

En församling utanför Gävle pekas ut som värst drabbat.

Studien är gjord av forskare vid Linköpings och Örebro universitet samt landstinget i Västernorrlands län och publiceras i senaste numret av tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health.

Tidigare studier har visat att cancerfallen inte ökade i Sverige på grund av det radioaktiva nedfallet.

Sprängstoff

De nya uppgifterna är känsliga och studien har ifrågasatts.

- Det här kan vara sprängstoff. Och vi vet ju inte om det värsta dragit över eller om det kommer mer, säger Martin Tondel, forskare och specialistläkare vid avdelningen för yrkes- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping.

Forskarna har följt över en miljon svenskar, sammanlagt 1 143 182 personer bosatta i Sveriges sju nordligaste län.

Drygt 22 400 personer drabbades av cancer under åren 1988 fram till och med 1996. Enligt forskarnas statistiska beräkningar fick 849 personer i de sju hårdast drabbade länen cancer på grund av nedfallet.

Alla var bosatta på samma adress från den sista december 1985 och minst två år framåt. Som referensgrupp användes personer från samma län men från församlingar som inte drabbades av det radioaktiva nedfallet.

- Vi ser en statistisk ökning av cancerförekomsten i takt med stigande nedfall. Den är svag men den är statistiskt säkerställd, säger Martin Tondel.

Han pekar på tre viktiga upptäckter:

Säkerställd ökad cancerrisk i de så kallade lågdosområdena - de områden som utsattes för radioaktivt Cesium 137 från Tjernobyl.

Ökningen av antalet cancerfall kommer förhållandevis tidigt - cancer tar vanligen många år att utveckla. Det tyder på att nedfallet påskyndade tillväxten av tumörer som redan börjat växa.

Ökningen gäller alla typer av cancer. Normalt brukar cancer orsakad av strålning ge ett fåtal typer av cancer.

- Vi kan inte se någon särskild tumörtyp här. Leukemi och sköldkörtelcancer har ansetts vara de mest intressanta men där ser vi ingen tydlig ökning utan det sprider sig till alla tumörslag, säger Martin Tondel.

Olyckan i Tjernobyl inträffade den 26 april 1986. Den nya studien är den första som hittills har kunnat hitta något samband mellan olyckan i Tjernobyl och en ökning i antalet cancerfall i ett land utanför dåvarande Sovjetunionen.

Sju särskilt drabbade län

Forskarna påpekar att de bara har studerat effekterna av marknedfallet, och att de inte har kontrollerat exempelvis vad personerna i studien hade för rök- eller matvanor. Inte heller har forskarna kunnat kontrollera exempelvis radonhalter i personernas inomhusmiljö.

- Svagheten i studien är att den bygger på församlingen, inte på enskilda personers vanor, säger Martin Tondel.

Han pekar själv ut rökning och fet mat som mycket större risker när det gäller cancer.

- Och om man bor i en tätort så har man större risk att drabbas än om man bor på landet. Så vi har i studien korrigerat tätorteffekten.

SSI kritiserar studien

De län som ingick i studien, i sin tur uppdelade i efter församlingar för att få fram lokala skillnader, var Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Västmanland och Uppsala.

Det är idag oklart om forskargruppen kommer att få möjlighet att fortsätta studien och följa upp resultatet.

Strålskyddsinstitutet SSI säger i en kommentar att man är kritisk till resultatet. Dels anser man att de uppmätta cancerfallen uppträtt för tidigt efter exponeringen. Dessutom går det inte att se vilja enskilda fall som beror på strålning.

Fakta:

Läs hela rapporten

Caroline Olsson

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter