Anhöriga från diskoteksbranden erbjuder stöd

NYHETER

”Vi är beredda att finnas, prata, och lyssna”

Göteborg

Såren läker inte, men livsviljan har kommit tillbaka.

Sex år efter diskoteksbranden i Göteborg erbjuder nu anhöriga och överlevande stöd till dem som drabbats av Asienkatastrofen.

- Vi är beredda att finnas, vi är beredda att prata, vi är beredda att lyssna, säger Sheila De Vaughn, ordförande i föreningen Brandoffrens anhöriga (BOA).

Redan dagen efter att de fasansfulla bilderna från Sydostasien började kablas ut över världen reagerade många av föreningens cirka 300 medlemmar.

De har själva upplevt hur det är att förlora ett barn eller att vara den som överlever när andra förolyckas. Nu är de beredda att sträcka ut handen mot dem som drabbats den här gången.

- Vi går inte ut med någon psykologhjälp. Vi är inte professionella på något sätt men finns här för dem som behöver, säger Sheila De Vaughn.

Ny chock

Erfarenheterna från diskoteksbranden på Hisingen 1998 säger henne att de som varit med om katastrofen inom några dagar kommer att drabbas av en ny chock.

När barnen och ungdomarna kommer tillbaka till skolan, när flodvågen inte längre finns i medierna varje dag - då behövs det någon att tala med.

- Sedan kommer det så småningom en ny chock när folk i omgivningen väntar sig att det svåra ska ha gått över. Det gör det inte, säger Sheila De Vaughn.

Men hur hopplöst livet än kan te sig just nu finns det en framtid även för de svårast drabbade, säger hon. Många av de ungdomar som överlevde diskoteksbranden plågades under lång tid efteråt av skuldkänslor. Varför hade deras kamrater dött men inte de själva? Det gällde bland andra hennes egen dotter.

- Tankarna om döden var väldigt nära, det fanns inget liv. Nu har deras drömmar och livsvilja kommit tillbaka, säger Sheila De Vaughn.

Rådet hon ger är att inte försöka stänga in sina tankar och känslor utan att våga prata om dem. Om och om igen.

Lämplig person

För alla som vill förmedlar hon kontakt med någon lämplig person i föreningen Brandoffrens anhöriga.

- Vi ska försöka passa ihop människor med någon som har en liknande erfarenhet, säger hon. Man får inte glömma dem som överlevt utan att bli skadade. Alla som var med den dagen kan behöva hjälp, det är vår erfarenhet.

Webbadressen till föreningen är www.boa30oktober.com men enligt Sheila De Vaughn går det också bra att ringa till föreningen på 031-130570.

Dela upplevelser

Hur viktigt det är att prata om sina svåra upplevelser framgår också av de informationsblad som på flygplatsen lämnas ut till personer som drabbats av Asienkatastrofen. Även om det är svårt att berätta och även om känslorna kan rivas upp igen är det ofta nödvändigt att få dela upplevelser, tankar och känslor med andra, står det bland annat i informationsbladet.

Barn som varit med om svåra upplevelser kan få symtom som sömnsvårigheter, håglöshet, rädsla för separation eller fysiska symtom som huvudvärk och illamående.

Om symtomen fortsätter bör psykolog eller psykiater kontaktas för professionell hjälp, poängteras i informationsbladet.

Fakta/ Reaktioner hos katastrofdrabbade

Thomas Eriksson/TT