Röda korsets Nina Paulsen om hjälparbetet i Asien

NYHETER

156 miljoner kronor. Så mycket har Svenska Röda Korset hittills fått in i stöd från allmänhet och företag. Det konstaterade Röda Korsets Nina Paulsen när hon chattade med Aftonbladets läsare på måndagen.

Här följer ett sammandrag av chattet.

Andreas säger: Hur stor del av pengarna som skänks till Asien kommer fram?

   Nina Paulsen säger: När det gäller insamlade medel så arbetar Svenska Röda Korset efter SFIs (Stiftelsen för Insamlingskontroll) riktlinjer och vi har själva satt en striktare gräns än den SFI ställer. SFI anger att 25% av insamlade medel får användas till kostnader som har med insamling att göra, resterande ska gå till det insamlingen är tänkt för. Röda Korset använder inte mer än 15% till insamlingskostnader

Nettan säger: Jag har redan skänkt pengar, men vill gärna skänka filtar och eventuellt kläder. Vart kan man lämna in det ?

   Nina Paulsen säger: Det är väldigt många som erbjuder all slags stöd, från att komma upp till våra kontor och arbeta, till personer som har specialistkompetens. Idag har vi täckt behovet av kläder som vi annars samlar in. Vi har samlat in väldigt mycket pengar idag också, mer än vi någonsin hade hoppats på. Det är väldigt viktigt att stödet är efterfrågat, att det blir rätt slags stöd som kommer fram (kulturellt anpassat, enligt en minimistandard osv). Okoordinerat stöd kan ge betydligt större skada än nytta eftersom det blockerar t ex flygplatser osv. När det gäller stöd till Röda Korset är det bästa i dagsläget man kan göra att t ex bli medlem. Vill man bli medlem i Svenska Röda Korset blir man det enklast genom vår hemsida på www.redcross.se. Röda Korsets Ungdomsförbunds hemsida är www.rkuf.se - där kan man också bli medlem. Ett medlemsskap kostar cirka 150 kronor för ett år.

evwe säger: hur mycket finns det kvar av khao lak? och hur går det för arbetet där nere?

   Nina Paulsen säger: Svenska Röda Korset har genom att ingå i Räddningsverkets team besökt sjukhus och registrerat skadade och saknade svenskar samt erbjuder medmänskligt stöd och hjälper till med enklare ärenden. Team från Internationella Röda Korset är i området och Thailändska Röda Korset har ett huvudansvar vad gäller matdistribution till thailändska familjer

se be säger: hur många länder hjälper med pengar och andra insamlingar till de utsatta i

asien?

   Nina Paulsen säger: Ett tjugotal länder. Det är ett massivt stöd från rödakors- och rödahalvmåneföreningar som inte är traditionella givare, exempelvis de nationella föreningarna i Albanien och Bosnien. Givarviljan är historisk!

Tina säger: Hjälper ni alla länder lika mycket eller är det mest Thailand?

   Nina Paulsen säger: Internationella Röda Korsets appell, dvs vädjan om stöd som idag är uppe i över 400 miljoner kronor, avser insatser i 12 länder, obs. enbart efter de behov som finns i de olika länderna. Att uppmärksamheten i Thailand är så stor har att göra med att svenskar är drabbade och att media speglar detta

becca89 säger: Kommer det mycket frivilliga/utomstående till länderna för att hjälpa till? Rekomenderas det?

   Nina Paulsen säger: I Thailand finns det många som har hjälpt till och gjort stor nytta. Det är samtidigt inget jag kan rekommendera i första hand. Röda Korsrörelsen har tiotusentals utbildade frivilliga/volontärer i de drabbade länderna. De fanns på plats så snart det bara var möjligt. Människor i sverige och i de andra drabbade länderna kan göra stor nytta under lång tid genom att ge stöd, vänskap och medmänskligt stöd, t ex praktiskt avlasta drabbade personer. Att finnas till hands för t ex en drabbad arbetskamrat, släkting osv. Detta stöd behövs inte bara de första veckorna. Det kommer att ta tid.

EricE säger: Finns det över huvudtaget någon chans för överlevande bland saknade från Kho Phi Phi? Kan det vara så att det dyker upp nya, oidentifierade människor på sjukhus och kriscentran fortfarande?

   Nina Paulsen säger: Ja så kan det vara även om chanserna förstås minskar ju längre tiden går

Kinnunen säger: Har ni fått den uppbackning ni önskat från myndigheter och andra organisationer?

   Nina Paulsen säger: Svenska Röda Korset är i regelbunden dialog med alla större svenska aktörer, från regeringen till räddningsverket osv. Sida gav omedelbart stöd på Svenska Röda Korset ansökan om stöd som vi sände efter katastrofen så ja, samarbetet är naturligt gott eftersom alla har samma mål för ögonen. Att göra så gott vi någonsin kan för att hjälpa till och nå de hundratusentals drabbade

Emma säger: Hej! Behöver ni fler folk som går med bössor på stan?

   Nina Paulsen säger: Jag får hänvisa dig till vår insamlingsenhet. Klart är att stödet vi fått hittils är överväldigande. Jag vill också säga att för den som önskar någon att tala med om sin oro så kan man kontakta vår telefonjour på 0771-900 800 (öppet varje dag 10-22) eller- för ungdomar -jourhavande kompis på 020-222 444 (öppet vardagar 18-22 och helger 14-18)

Tina säger: Hur mycker har svenska folket skänkt totalt till den här kampanjen?

   Nina Paulsen säger: Sammanlagt med stöd från allmänhetoch företag (i skrivande stund): drygt 156 miljoner!!!

Mats säger: Hur kan man stödja dem på lite längre sikt? Har sett att man kan bli fadder i SOS barnbyars regi. Har röda korset liknande?

   Nina Paulsen säger: Medlemsskap som jag nämnt ovan är jättebra eftersom Röda Korset nu planerar och utvecklar vilket stöd man ska kunna ge till de drabbade personerna runt om i Sverige, i samarbete med kommuner och landsting. Som medlem blir du uppdaterad om vad som är på gång i Röda Korset och kan lättare anmäla ditt intresse till olika aktiviteter. När det gäller vårt internationella stöd så har vi inte i dagsläget någon fadderverksamhet. Däremot ingår det i det pågående och planerade stödet efterforskning av saknade för att familjer som separerats men är i livet kan återförenas, ekonomiskt stöd till släktingar som tar hand om föräldralösa och riktat stöd, t ex omsorg och utbildning av särskilt utsatta, just såsom föräldralösa. Mycket sker på plats genom att stödja personer i de drabbades närhet för att de ska få hjälp att ta hand om sina anhöriga.

Hanna Anander