Misstänkta massgravar var tillfällig förvaring

NYHETER

Inga utlänningar har grävts ned, försäkrar thailändska myndigheter

Foto: Begravs tillfälligt Hundratals oidentifierade omkomna begravs i tillfälliga massgravar, svepta i plast och märkta med datachips och nummerlappar. Varje begravd kropp noteras i listor.

PHUKET

Massgravarna efter flodvågen över Thailand var inga gravar.

De var en förvaring av döda, i väntan på att kropparna kan identifieras.

Det framkom vid ett EU-möte med id-kommissionerna i Phuket i Thailand på fredagsmorgonen.

– Belgiens representant rapporterade att man granskat de här gravarna och det visade sig då att alla kroppar låg i så kallade bodybags, som var numrerade, säger Stig Edqvist, chef för den svenska id-kommissionen till TT.

Gravplatsen var klart markerad och bevakad av militär.

– Det finns ytterligare sex sådana här ställen, säger Edqvist.

– Det som gett problem är att thailändarna inte har informerat oss om de här sakerna.

Inga utlänningar

I Bangkok försäkrade den thailändska regeringen samtidigt att inga utlänningar har lagts i massgravar eller kremerats i Thailand efter flodvågskatastrofen.

– Det är den thailändska regeringens policy att inte göra något med kvarlevorna efter utlänningar utan anhörigas medgivande. Därför förvaras alla utländska kroppar i containrar, sade regeringens talesman Jakrapob Penkair enligt franska nyhetsbyrån AFP.

Något officiellt besked från thailändska regeringen hade dock under morgonen inte nått Christer Asp, ledande svensk diplomat i Phuket.

Rykten om gravar

Ryktena om att kroppar från katastrofen urskiljningslöst lagts i massgravar började florera redan några dagar efter tsunamins härjningar.

Skillnaden mellan att gräva ner en kropp för att slutgiltigt begrava den, jämfört med att gräva ner kroppen som tillfällig förvaring, har inte alltid varit så klar för utomstående och har säkert bidragit till förvirringen.

– Att gräva ner offren i väntan på identifiering var en av de saker som diskuterades tidigt och betraktades som näst bästa alternativ, efter att lägga kropparna i kylförvaring, säger Lars Hedström, Räddningsverket, insatschef i Phuket den första tiden.

Oron bland de anhöriga handlade om att kroppar skulle hamna i massgravar som slutgiltig lösning och att de aldrig skulle identifieras.

Brist på kylförvaring

Antalet kylcontainrar i katastrofområdet var på fredagen fortfarande i underkant av vad som behövdes men flera nya hade rekvirerats.

De diplomatiska aktiviteterna kring ryktena om massgravar tog ordentlig fart på torsdagen, sedan tyska id-kommissionens folk rapporterat hur man i smyg följt efter två thailändska lastbilar med döda kroppar och sett hur de placerades i gravar.

Sveriges och Tysklands ambassadörer uppvaktade tillsammans med andremannen vid Hollands ambassad i Bangkok det thailändska utrikesdepartementet och begärde en förklaring.

Om kroppar förvaras nedgrävda eller i kylcontainer har ingen inverkan på möjligheten att identifiera dem. Skillnaden handlar mer om de förhållande som id-teamen har att arbeta under.

Christer Jönsson/TT