Aftonbladet kritiseras av PON

NYHETER

Aftonbladet klandras för att utan godkännande ha exponerat en slakterianställd i en film publicerad på nätet. Mannen kan kopplas till kritiken och de påstådda missförhållandena på slakteriet som filmen beskriver.

I februari 2017 publicerade Aftonbladet.se en artikel med rubriken ”Svenskar äter allt mer färsk kyckling – trots smittorisk.” Enligt tidningen hade rekordmånga svenskar smittats av campylobakter under 2016 och en källa till tidningen påstod att slakteriet delvis var ansvarig för detta. Enligt källan hade arbetsmiljöproblemen ökat i takt med produktionstempot, vilket i sin tur hade lett till en ökad smittspridning. De anställda påverkades också av det höga produktionstempot och tvingades ofta till övertidsarbete. Dessutom hade tarm- och magsjukdomar bland de anställda ökat. Till artikeln fanns en film om missförhållandena på slakteriet - en man i halvprofil syns i filmen.

Framställs som en kycklingmördare

NN anmälde publiceringen och menade att tidningen exponerat honom utan hans godkännande. Han var inte pixlad utan ansiktet syntes i bild och han framhöll att tidningen borde ha pixlat det. Han menade att han framställdes som en djurplågare och en kycklingmördare. Detta var särskilt allvarligt med hänsyn till att han var muslim. Det gjorde honom ledsen och skadad för livet.

Anställda bär inte ansvaret

Aftonbladets ställföreträdande ansvariga utgivare, Lena Mellin, menade att även om anmälaren under en kort tid syntes i bild förstod alla att en anställd inte bar ansvaret för verksamheten i fabriken.

PO: Anmälaren utpekad och kopplad till missförhållandena
Förhållandena på Sveriges slakterier har ett stort allmänintresse. Det handlar om både människors och djurs hälsa. Det finns därför inget att invända mot att tidningen skriver om ämnet.

Det får anses utrett att det är anmälaren som förekommer i bild på det anmälda videoklippet. Han är synlig på ett sådant sätt att han torde kunna identifieras av vänner, bekanta och andra på orten. Han är därmed utpekad i pressetisk mening. I artikeln framförs kritik mot förhållandena på Bolagets slakterier i allmänhet och slakteriet i X i synnerhet. Kritiken är i huvudsak riktad mot bolaget och dess ansvariga företrädare.

Sammanhanget är dock sådant att även anmälaren kan kopplas till kritiken och de påstådda missförhållandena vid slakteriet.
Frågor om djurhållning och köttproduktion är känsliga och kontroversiella.

Till detta kommer att tidningar, som pressetisk utgångspunkt, bör hantera bilder varsamt. Det gäller i synnerhet i det här fallet när bilderna kan kopplas till förhållanden som kan vara känsliga för den som pekas ut.

Mot den bakgrunden finner PO att anmälaren har exponerats på ett sådant sätt att han tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen bör därför klandras.

Pressens Opinionsnämnd, PON, instämmer i PO:s bedömning och finner tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. Beslutet i sin helhet www.po.se.

Fotnot: Det kritiserade klippet är avpublicerat.

ARTIKELN HANDLAR OM