Pulskanonen ska stoppa fartdårar

NYHETER

Forskare tar just nu fram polisens nya supervapen

1 av 5
Amerikanske forskaren James Tatoian jobbar med att utveckla pulskanoner. Just den här har dock aldrig använts eftersom den är för stor.

Snart kan polisen få ett nytt vapen mot fartdårar - en pulskanon.

Just nu håller europeiska experter på med att ta fram kanonen.

– Det är ett spännande koncept tycker vi, säger Mattias Hjort, forskare vid VTI.

Experter håller sedan årsskiftet på med att ta fram en form av en elektromagnetisk pulskanon. Målet med projektet är att kunna stoppa fartsyndare som inte stannar när polisen signalerar. Därmed hoppas man minska de farliga biljakterna.

Kanonen ska slå ut bilens system och på så sätt få fordonet att stanna.

Först ska forskarna ta reda på vilken påverkan den elektromagnetiska pulsen har på själva fordonet. Först i laboratoriemiljö, för att sedan senare genomföra fordonstester på bana utan förare men med en styrrobot.

Därefter vill man se hur föraren av fordonet påverkas och agerar när vissa av bilens funktioner försvinner.

”Ska vara säkert för alla”

Det är forskare från flera länder inom EU som tar fram polisens supervapen. Från svensk sida deltar Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

– Vi på VTI jobbar med trafiksäkerhet och vi är intresserade av projektet för få bild av hur och om det går att stoppa en bil på säkert sätt. Föraren är en del av det och härhar vi vår körsimulator. Tanken är att vi på nåt sätt ska genomföra en simulatorstudie. För att se hur föraren kan uppträda när alla system i bilen inte fungerar på ett korrekt sätt, säger Mattias Hjort:

Exakt hur kanonen kommer se ut och fungera är i dagsläget inte klart. Men enligt projketbeskrivningen ska den vara garanterat ofarlig för de som färdas i bilen och alla i omgivningen.

– Det måste vara säkert för alla, ur alla aspekter. Även de medicinska, för de personer som blir utsatta för fältet, måste redas ut ordentligt. Det är inte VTI:s specialitet utan genomförs av andra. Därför ingår flera forskare, för att få kompetens ur alla håll, säger Hjort.

Användes aldrig

Projektet väntas pågå ändå till sista april 2015 och enligt projektbeskrivningen kommer det att kosta nästan 38 miljoner kronor.

Tidigare har forskare i USA tagit fram en prototyp av en pulskanon. Men den kom aldrig till användning av polisen eftersom den ansågs vara alldeles för stor och därmed svår att använda.