Utstående öron opereras varje vecka i Sverige

NYHETER

Utstående öron är inte farligt och ingenting som man dör av.

Trots det opereras barn med utstående öron regelbundet i den offentliga vården i Sverige.

– Det har man alltid gjort, men vi gör det bara när barnen själva vill, säger Johan Rinder, plastikkirurg på Karolinska.

Johan Rinder är verksamhetschef på kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi vid Karolinska i Stockholm. Han berättar att det finns tydliga riktlinjer och mått för när en operation av utstående öron hos barn kan komma ifråga.

– Om man mäter avståndet mellan benet som sitter bakom örat rakt ut till örat så ligger normalintervallet mellan 22 och 25 millimeter. Kommer det till exempel in en sjuåring som har ett avstånd på 35 millimeter så kommer hon i fråga för operation, säger han.

"Två till tre remisser i veckan"

Johan Rinder berättar att måtten är viktiga, de utgör en objektiv gräns.

– Sedan kan man diskutera normsättandet. Vad som betraktas som normalt och onormalt. Vi för livliga diskussioner om detta dagligen.

Han har flera argument för varför man ska behandla barn med utstående öron. Ett argument är att efterfrågan är ganska stor:

– Bara på vår klinik på Karolinska får vi in två till tre remisser i veckan som handlar om utstående öron.

Han tar ett exempel från landstinget i Östergötland.

– De hade under en period ansträngda ekonomiska resurser och övervägde då att dra in den här typen av öronoperationer. Det blev en mycket kraftig reaktion. Folket accepterar inte att vi plastikkirurger ensamma ska vara normsättande.

Etiska diskussioner

Johan Rinder jämför med andra plastikkirurgiska ingrepp.

– Hur svarar man en patient som frågar varför hon inte får sina öron opererade när en annan patient får sitt bröst rekonstruerat efter en behandling av bröstcancer? Är bröstrekonstruktion viktigare? Man dör varken av utåtstående öron eller avsaknad av ett bröst. Resonemangen är ofta mycket komplicerade.

Men förstärker inte ni bilden att utstående öron är något avvikande?

– Jo, det är klart vi gör men det gör ju du och din tidning och alla andra i samhället i övrigt också.

Johan Rinder menar vidare att om den offentliga vården inte opererar öronen så kommer någon annan förmodligen att göra det.

–  Den offentliga vården kan alltså inte ensam ändra normen. Vi ska vara aktiva i diskussionerna och erbjuda den vård som skattebetalarna finner rimlig.

Han berättar att ingreppet i sig är ganska lätt att utföra.

– Stora anatomiska avvikelser på örat kan vara svårt men handlar det bara om att örat står ut så är det lätt. Det går till och med att utföra med lokalbedövning. Det har jag gjort flera gånger, säger han.