Bobbys styvpappa överklagar domen

NYHETER

Nya uppgifter ska göra mamman mindre trovärdig

Eksjö

Tioårige Bobbys död blir ett fall för Göta hovrätt.

På måndagen överklagade styvpappan sin dom på tio års fängelse.

Eksjö tingsrätt, som kom med sin dom den 9 juni, ansåg att mamman och styvpappan var lika skyldiga och de fick ett lika hårt straff.

Den 39-årige styvpappan vill frikännas från grov misshandel, grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande och grovt olaga tvång. Vad gäller de brott som han har erkänt, brott mot griftefriden för att ha sänkt Bobby i en sjö och grovt falsklarm för att ha anmält honom försvunnen, anser han att fängelsetiden ska vara väsentligt kortare.

Fram för allt vänder sig styvpappan mot att tingsrätten litat på mammans uppgifter om de vidrigheter som Bobby utsattes för innan han dog i det småländska torpet. Styvpappan anser att hon för att skydda sig själv lagt skulden på honom och hittat på massa saker.

Hela överklagandet går ut på att punktera mammans uppgifter. Bland annat genom att beskriva att vissa detaljer om hur Bobby torterades rent tekniskt är omöjliga att genomföra.

Styvpappan anser att tingsrätten gjorde fel som slog fast att Bobby dog av att magsäcksinnehåll hamnade i lungorna efter att han fått sänkt medvetandegrad på grund av att han utsatts för våld. I stället lyfter styvpappan fram andra troliga dödsorsaker, som att pojken dött av ett epilepsianfall.

Han anser också att mammans psykiska hälsa måste undersökas. Tingsrätten avslog begäran från mammans försvarsadvokat om rättspsykiatrisk undersökning.

Förhandlingarna i Göta hovrätt äger troligen rum i augusti.

Tidigare artiklar

Karin Olander/TT