Bibeln som sms

NYHETER

”In da Bginning God cre8d da heavens & da earth...”

Bibeln har alltid funnits tillgänglig för den yngre generationen. Den finns som serie och som lättläst.

Nu finns bibeln också översatt till sms-engelska färdig att skickas till din telefon.

Det är en australiensisk kristen grupp som tagit den nya teknologin i anspråk för att sprida Guds budskap. De har översatt bibeln till sms-språk så att kristna kan sprida budskapen vidare med hjälp av sina mobiltelefoner.

”Har inte ändrat några namn”

Bibelns berömda ord: ” I begynnelsen skapade Gud himmelen och jorden” blir i sms-engelsk tolkning ”In da Bginning God cre8d da heavens & da earth”, uppger Sky News.

Projektledaren vid bibelföreningen, George Rodriguez, säger är projektet ett sätt att föra bibeln in i 2000-talet.

– Vi har varit väldigt försiktiga för att vara bibeln trogen. Vi ville inte ändra innebörden på något sätt och vi har inte ändrat några namn, säger han.

Rodriguez säger att sms-bibeln är speciellt populär bland unga människor. Rodriguez son Michael ägnade sex veckor åt att översätta de 31.173 bibelverserna till sms-meddelanden, han designade också ett program för att kunna skicka ut dem till mobiltelefonerna.

– Bibeln var den första boken som trycktes i tyckpress, vi gör samma sak men med sms, säger George Rodriguez till sky News.

”Ut bland folk”

– Det är ett logiskt steg. Vårt mål i bibelföreningen är att föra ut bibeln bland folk och det här är ett väldigt effektivt sätt att göra det, fortsätter han.

Om du är intresserad av att få bibelord i din mobiltelefon på svenska kan du vända dig till Svenska bibelsällskapet. Till en kostnad av 30 kronor för två månader, får du sedan ett nytt bibelord varje måndag morgon.

Therese Holmberg,