DO: Sjuka gravida diskrimineras av Försäkringskassan

Diskrimineringen av gravida kvinnor som söker sjukpenning är systematisk, menar Diskrimineringsombudsmannen (DO).

I oktober ska de första kvinnorna berätta om sina upplevelser i tingsrätten.

Just nu väntar 17 kvinnor på att få sina diskrimineringsfall avgjorda i tingsrätten. De har alla ansökt om sjukpenning någon gång under sina graviditeter. De har haft smärtor i ryggen, foglossning och andra allvarligare besvär som gjort att de sjukskrivits av läkare eftersom de inte kunnat arbeta. När de sedan ansökt om sjukpenning har Försäkringskassan gjort bedömningen att de trots sina symptom inte kan betraktas som sjuka. Det betyder att de inte kan få ut några pengar. ”Graviditet är ingen sjukdom”, menar Försäkringskassan.

"Systematisk diskriminering"

– Det handlar om systematiskt diskriminering när Försäkringskassan så generellt hänvisar till en könsrelaterad orsak som graviditet. Egentligen ska graviditeten inte ha någon betydelse alls i bedömningen av rätten till sjukpenning. Det är den nedsatta förmågan att arbeta till följd av sjukdom som ska bedömas, säger Marie Nordström, jurist på DO.

DO anser att en man som sökt för samma symptom hade beviljats sjukpenning. Eftersom det inte är tillåtet att könsdiskriminera någon bedömer DO att Försäkringskassan här bryter mot lagen.

Otydliga läkarintyg

Eva Sylwander, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, tror att alltför vaga läkarintyg kan vara en orsak till att kvinnorna inte kan bedömas som sjuka.

– Det här är en försäkring. Om kraven för att få ta del av försäkringen inte är uppfyllda kan inte någon ersättning betalas ut. I en vanlig graviditet får man sjukpenning om man blir sjuk. Men det kan vara en problematik att dra gränsen, säger Eva Sylwander.

De första rättegångarna i Stockholms tingsrätt inleds den 5 oktober. Anledningen till att målen inte tas upp förrän nu beror på de långa handläggningstiderna i tingsrätten. De första anmälningarna gjordes 2005 till dåvarande Jämställdhetsombudsmannen (JämO).

Publisert: