Okej att äta torsk igen

Världsnaturfonden ger grönt ljus i ny torsk-guide

Nu är det fritt fram att äta torsk från Barents hav. Det är också okej att med försiktighet äta torsk från det östra beståndet i Östersjön.

I båda fallen bör man välja miljömärkt och spårbar fisk, råder Världsnaturfonden WWF i sin nya fiskguide.

Grönt ljus för torsk igen enligt WWF.
Grönt ljus för torsk igen enligt WWF.

För första gången sedan WWF införde fiskguiden ser organisationen en positiv utveckling för torsken. Orsaken är enligt organisationen konsumentbojkotten av torsk och skärpta insatser mot det omfattande tjuvfisket i Barents hav och Östersjön.

Det illegala torskfisket i Barents hav har minskat med 75 procent och beståndet där ligger nu inom biologiskt säkra gränser. Därför är det nu grönt ljus att äta ishavstorsken, helst då sådan som är miljömärkt med MSC (Marine Stewardship Council) eller Krav.

Minskat tjuvfiske

I Östersjön har det skett en viss ökning i det östra torskbeståndet.

– Det beror på en kombination av ett ökat inflöde av saltvatten, en något förbättrad förvaltning och skärpt kontroll mot det omfattande tjuvfisket, säger Inger Näslund, fiskeansvarig på WWF.

Torsk från beståndet öster om Bornholm som WWF tidigare avrådde från att äta kan nu konsumeras "med försiktighet", vilket innebär att den ska vara tydligt spårbar och helst vara miljömärkt.

– Den hotade torsken har kommit lite på rätt spår men har en bit kvar. Situationen är inte bra men den är bättre än för två år sedan. Nu måste jordbruksminister Eskil Erlandsson i samarbete med övriga EU-länder se till att förbättringen fortsätter, säger Inger Näslund.

Återhämtningsplan

Eskil Erlandsson förutsätter att Sverige tillsammans med andra länder kommer att fortsätta följa den återhämtningsplan som antogs för två år sedan. Han anser att det är den planen och åtgärder som fått bort det mesta av tjuvfisket i Östersjön som gett resultat.

– Fortsätter vi följa planen och släpper på fisket försiktigt så ökar vi möjligheterna att få både biologisk mångfald och ett hållbart fiske, säger han.

Den tidigare rödmarkerade rödspättan har nu växlat om till gult ljus. Det innebär att man kan äta den, men inte om den är fiskad med bomtrål som förstör bottenmiljön. Kolja och makrill har gått från gult till grönt.

Låt bli ål och marulk

Däremot gäller fortsatt rött ljus – låt bli! – för bland annat blåfenad tonfisk, havskatt, marulk, vildfångad piggvar, tropiska räkor, vildfångad lax, hälleflundra, ål och torsk från Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och västra Östersjön.

Pär-Anders Bergqvist, fiskhandlare i Hötorgshallen i Stockholm, har tidigare bojkottat all torsk utom den odlade och försöker nu få tag i den godkända Barents hav-torsken.

– Men det har visat sig vara minst lika svårt att få tag i den färsk. Vi har hållit på i tre, fyra veckor och tjatat men inte lyckats, säger han.

TT

Publisert: