Bristande akutkvård för Afghanstyrka

NYHETER

Trots ökade risker för svenska soldater i Afghanistan så saknas viktig sjukvårdspersonal. Just nu fattas både narkosläkare och kirurg på grund av svårigheter att rekrytera personal.

Det gör att den enhet inom sjukvårdsplutonen som ska följa soldaterna under riskfyllda insatser inte har tillgång till den kompetens som skulle behövas i fält, säger Tomas Arvidsson, senior medical officer i den svenska Afghanistanstyrkan, till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Han ser allvarligt på situationen.

Tanken är enligt Tomas Arvidsson att det ska finnas två enheter, kallade forward surgical teams, som ska kunna vara på plats snabbt om någon soldat skulle skadas allvarligt. I praktiken har det aldrig funnits mer än en sådan enhet. Och i den enheten saknas just nu alltså både narkosläkare och kirurg, tjänster som har varit vakanta under långa perioder.

Generallöjtnant Anders Lindström, insatschef på Försvarsmakten, säger till Ekot att han är medveten om problemet och att åtgärder görs för att försöka fylla vakanserna.

Han vill inte uttala sig om huruvida vakanserna påverkade omhändertagandet av de soldater som skadades när deras fordon körde på en sprängladdning för en vecka sedan.

TT