Den bästa idén genom tiderna

Hans teori har kallats ”den bästa idé någon någonsin har haft”. Den har en unik förklaringsförmåga och sprängkraft.

Men den väcker också heta känslor och diskussioner världen över – särskilt hos den religiösa extrem- högern.

I år är det 150 år sedan evolutionsteori presenterades och 200 år sedan dess upphovsman, Charles Darwin, föddes.

Charles Darwin.
Charles Darwin.

Över stora delar av världen kommer Darwinevenemangen att avlösa varandra under de kommande månaderna.

Där kommer att påpekas att Darwin inom loppet av några år lyckades övertyga en stor del av världen om att evolutionen verkligen ägt rum. Tidigare hade många lekt med tanken, men Darwin förde den till seger.

Hans stora insats var att han upptäckte den drivande kraften bakom evolutionen, den mekanism som skapar nya livsformer – det naturliga urvalet.

”En av de stora sanningarna”

Kortfattat går teorin ut på att de organismer som, på grund av sina egenskaper, är sämst anpassade till sin omgivning kommer att gå under. De bäst anpassade däremot, kommer att överleva och sprida sina anlag. Med tiden blir följaktligen deras egenskaper dominerande. Resultatet är uppkomsten av nya anpassningar och nya arter.

– Det är en av de mest geniala upptäckterna alla kategorier. Darwin förändrade faktiskt världen, medan vår egen hjälte Linné bara krängde ett operativsystem, säger biologen och författaren Fredrik Sjöberg till TT.

– Det är inte märkligt att teorin stått sig. Den är en av de stora sanningarna, menar han.

Darwins fiender

Trots detta har Darwin alltid haft många fiender. Inom biologin är hans teori den enande principen och de senaste årens upptäckter inom genetik och beteendeekologi har stärkt hans position. Men utanför vetenskapens domäner är det förbluffande många människor som antingen inte känner till hans idé eller tror att den är falsk.

– Orsaken är att Darwins teori har politisk kraft, säger Fredrik Sjöberg.

Att religiösa människor backar inför det naturliga urvalet är kanske inte så förvånande. Darwins värld är blodig, styrs av blinda krafter och har inget mål. Där finns ingen plats för några gudar, och människan är bara en djurart bland andra.

I USA är motståndet mot Darwins teorier stort, särskilt i jämförelse med resten av världen – endast 40 procent av USA:s befolkning accepterar evolutionsteorin som den moderna biologins fundament, enligt den amerikanska tidningen San Francisco Chronicle.

I större delen av västvärlden, ”från Norge till Spanien till Japan” som tidningen uttrycker det, accepterar över 70 procent Darwins teorier.

I Sverige är motståndet mot Darwin litet.

”Stora stötestenen för vänsterfolk”

– Det finns få, väldigt små grupper som motsätter sig Darwin. I stora drag sluter de flesta teologer upp bakom Darwins teorier, säger teologen och etikprofessorn Elisabeth Gerle till aftonbladet.se.

Även många icke-religiösa människor har svårt att ta till sig Darwin. Detta har varit märkbart framför allt inom den politiska vänstern och motståndet är, precis som bland de religiösa, grundat på oviljan att se människan som biologisk varelse.

– Darwins teori har bäring på en rad fenomen som våld, religion, ärftlighet, könsskillnader, hjärnans funktioner, människans natur, och så vidare. Det är den stora stötestenen för vänsterfolk, säger Birgitta Tullberg, professor i evolutionär ekologi vid Stockholms universitet.

Ingen plats för solidaritet

Det finns med andra ord en misstanke om att solidaritet och rättvisa inte har någon plats i en värld där det naturliga urvalet regerar.

Visserligen har ingen biolog i modern tid hävdat av vi är enbart biologiska varelser, utan snarare en blandning av natur och kultur. Men skräcken för Darwin finns ändå där.

– Vi är lite extrema i Sverige. Många säger sig tro på evolutionen men vägrar erkänna att människan är något annat än en kulturprodukt, säger Fredrik Sjöberg.

Publisert: