”Det här kommer rädda jobb”

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-02-05

Svensk basindustri välkomnar alliansens beslut om ny kärnkraft

Alliansens energi- och klimatöverenskommelsen, välkomnas av svensk basindustris organisation SKGS.

– Det här kommer rädda jobb inom industrin. Överenskommelsen ger en trygghet och är något som industrin har efterfrågat, säger Kenneth Eriksson som är ordförande i SKGS till Aftonbladet.se.

En lång tid av osäkerhet. Så beskriver Kenneth Eriksson de senaste åren för medlemmarna inom SKGS, en branschorganisation som omfattar skogsindustrin, massa- och pappersbruksindustrin, sågverken och skogsbruken, kemiindustrin, gruvorna och stålindustrin i Sverige.

– Totalt talar vi om cirka 400 000 personer som är sysselsatta inom SKGS. Det gäller ju att bevara de jobben!

En trygghet

Han berättar att osäkerheten har lett till att industrin har investerat för lite.

– Det är en väldigt farlig väg att gå. Det leder till sämre utrustning och på sikt kan man inte möta konkurrenterna och då blir utslagen. Tänk dig osäkerheten i att köpa en bil men inte veta om det finns något bränsle nästa år. Eller att bränslet kan kosta det dubbla eller tredubbla ett år senare. Med sådana osäkerheter vågar man ju inte göra investeringar.

Men nu är osäkerheten kring energifrågan över för industrins del, tack vare alliansens överenskommelse, menar Kenneth Eriksson.

– Det här ger en trygghet. Efter att ha varit så fullständigt ute i "the darkness" så känns det väldigt bra att det nu har blivit en överenskommelse. Överenskommelsen kan innebära att industrin i framtiden törs göra investeringar.

Bred politisk lösning

Sverige är i behov av energi och framtida kärnkraftverk väntas leda till en bättre energitillgång. Att elpriserna har stigit kraftigt på senare år, har gett en stor negativ inverkan på svensk industri, menar Kenneth Eriksson. Därför hoppas nu SKGS på en bred politisk lösning där även Socialdemokraterna vill vara med.

– Socialdemokraterna har alltid värnat om näringslivet och välfärden. Nu hoppas vi att de också kliver in i det här och tar sitt ansvar för jobb, välfärd och klimat, säger Kenneth Eriksson.