Kartlagt: Så valde de 18 sida i konflikten

Konflikterna i Svenska Akademien har delat de 18 ledamöterna i två falanger: Den ena, samlad runt ständiga sekreteraren Sara Danius, vill utesluta ledamoten Katarina Frostenson. Den andra falangen vägrar. Vi har kartlagt ledamöternas bakgrund, boende och inkomster – och deras val av sida i konflikten.

Lag Frostenson & Lag Danius: Inkomster Bakgrund Så har de röstat