Cellbrist tvingar fångar att bo i barack

NYHETER

Bristen på celler i svenska fängelser är akut.

Därför placeras intagna nu i provisoriska baracker.

- Rent säkerhetsmässigt är barackerna inte fullvärdiga alternativ, säger Christer Isaksson, säkerhetsansvarig på Kriminalvårdsstyrelsen.

Längre straff och ett ökat antal fångar har gjort att 17 av 40 slutna normalanstalter är kraftigt överbelagda, rapporterar Sveriges Radios Ekot-redaktion. I mitten på 90-talet stängdes flera slutna anstalter i Sverige då antalet fängelsekunder blev färre .

- Utvecklingen har vänt ganska plötsligt. Antalet livstider har fyrdubblats jämfört med för 15 år sedan, säger Christer Isaksson.

Överbeläggningarna har tvingat Kriminalvårdsstyrelsen att uppföra baracker på de anstalter där läget är som mest akut. På de värst drabbade anstalterna har fångar fått sova i besöksrum. Något som inte bara är säkerhetsmässigt oacceptabelt, utan även ett ohållbart boende för de intagna.

Andreas Bjunér