Svenska kulturarvet säljs ut till Amerika

NYHETER

Antika allmogemöbler försvinner ur landet varje dag

Svensk allmoge är hårdvaluta i USA.

Varje dag försvinner antika möbler till köpare utomlands.

Smugglingen är riskfri och lönsam.

Foto: stannar än - Än så länge stannar så här högklassiga skåp i Sverige. De går till svenska samlare, säger Knut Knutson. Det här är ett sned-klaffskåp tillverkat 1827 i Värmland.

Det svenska kulturarvet håller på att säljas ut till högstbjudande.

De som betalar bäst är inte svenskar, utan amerikaner, italienare, tyskar och fransmän. De vill ha moraklockor, målade träskåp, kistor och chiffonjéer från 1700- och 1800-talet.

Mindre nogräknade antikhandlare hjälper gärna till att smuggla ut föremålen.

Folk med insyn i branschen vittnar om att antikvitetshandlare bildar karteller för att hålla nere priserna.

De bjuder inte emot varandra, i stället fördelar de möblerna mellan sig på egna efterauktioner.

All sorts konst

- Det är jättemycket av det svenska kulturarvet som förs ut. Inte bara allmoge, utan all slags konst och antikviteter. Det mesta beläggs inte ens med exportförbud när man söker tillstånd, säger Knut Knutson, känd från "Antikrundan" och delägare i Uppsala auktionskammare.

För att få exportera gamla eller värdefulla föremål krävs tillstånd, men kontrollen är närmast obefintlig. Tullen letar efter knark, cigaretter och sprit som smugglas in i landet, men bryr sig inte om gamla möbler som åker ut.

Enligt Per Falck, intendent på Nordiska museet, skeppas containrar fyllda med allmogemöbler över Atlanten eller rullar ut i Europa i lastbilar och släpvagnar.

Svenskarna köper inte

- Felet är att svenskarna inte köper föremålen. Det är egentligen genant att man ska behöva lagstifta om skydd för det egna kulturarvet, säger han.

Han och kollegan Birgitta Martinius tar emot nästan 1 000 ansökningar om exporttillstånd varje år. Men betydligt fler föremål lämnar landet.

- Alltihop handlar om pengar. Om vi drev upp priserna här hemma skulle det som finns ute i världen komma tillbaka. Föremålen söker sig alltid dit där det betalas bäst, säger Per Falck.

Kan säljas för det tiodubbla

De mest eftertraktade allmogemöblerna just nu enligt antikvitetshandlare:

Christine Modig