Sex är viktigt för 4 av 5 svenskar

Publicerad:
Uppdaterad:
Så viktigt är sex.
Foto: BÖRJE THURESSON
Så viktigt är sex.

En ny världsomfattande studie har gjorts om mänsklighetens sexvanor.

1 500 svenskar har svarat på frågor om sina sexvanor. Totalt ingår 26 000 människor över hela världen i studien.

Och inte oväntat är sex viktigt för oss här uppe i Norden. För 82 procent av svenskarna är sex extremt, mycket eller ganska viktigt. Hongkong-borna är minst intresserade, medan asiaterna längre norrut i Korea är mest intresserade. 87 procent i Korea svarar att sex är viktigt.

Ställningen mellan kvinnor och män i världen som helhet är 63 procent för kvinnorna mot 83 för männen.

Undersökningen ger också svar på frågan hur ofta vi gör det. 1-2 procent av svenskarna svarar en gång om dagen.

77 procent av svenskarna har haft sex de senaste 12 månaderna.

Petter Ovander

Publicerad: