Vissa går över gränsen

NYHETER

Är det farligt att banta?

- Ja. Bantning är inkörsporten till anorexi, säger professor Per Södersten på Anorexicentrum i Huddinge.

Foto: Södersten.

-All anorexi och bulimi börjar med bantning eller hård träning. En del klarar inte av det. De passerar gränsen och övergår till självsvält.

När blir bantning farligt?

- När man gått ner mer än 15 procent av sin kroppsvikt, om man är normalviktig. Då kan det bli kritiskt. Om man går ner för mycket i vikt så slutar systemet som reglerar kroppsvikten att fungera.

När övergår bantning till anorexi?

- Ingen känner till mekanismerna. Man vet inte var tröskeln går.

Vem riskerar att drabbas av anorexi?

- Det vet man inte.

Varför får anorektiker en energikick i början av självsvälten?

- Det har en enkel neurokemisk förklaring. Det finns ett system med ett signalämne som heter dopamin. Det ökar och det mår man bra av. Det är ett belöningssystem. Men på sikt övergår det i sin motsats.

Per Södersten betonar dock att anorexi inte är något stort folkhälsoproblem jämfört med övervikt. För kraftigt överviktiga kan det vara livsnödvändigt att banta.

Varningstecken på anorexi

Mary Mårtensson