Säpo har inte koll på dem

NYHETER

"Djurrätts- aktiviteterna är inget för oss längre"

Djurens befrielsefront har bättre samordning än polisen som ska förhindra deras brott.

Varken rikskriminalen eller säkerhetspolisen har någon central kartläggning av aktivisternas brottslighet.

Foto: Lars Nylén

Aftonbladets granskning av Djurens befrielsefront visar att polisen så gott som aldrig lyckas gripa någon aktivist.

I de fåtal fall det sker är det oftast aktivisterna själva som ringt polisen för att låta sig gripas, de hoppas därigenom väcka större uppmärksamhet i media med sin aktion.

En anledning till att polisen ofta famlar i blindo när de utreder attentat och sabotage av djurrättsaktivister är att samordning saknas.

Varje brott som anmäls utreds i dag lokalt av respektive polismyndighet. Därmed missar polisen att se samband som kan leda till gärningsmännen.

Rikskriminalens chef Lars Nylén berättar att det gjordes en uppdelning för sju år sedan mellan Säpo och Rikskriminalpolisen.

- Säpo erbjöd sig då att ta ansvar för detta på nationell nivå och de har sedan hållit på med det, säger Lars Nylén.

- Därför har rikskriminalen inte prioriterat den här typen av ärenden. Vi har väl haft lite mer engagemang på sistone men i huvudsak är det Säpo som har hand om saken.

Säkerhetspolisens Margareta Linderoth slår dock ifrån sig när Aftonbladet frågar om Djurens befrielsefront:

- En gång i tiden var vi samordnare när det gällde djurrättsaktiviteter och arbetade med detta, men vi utreder ju egentligen inte brott. Det här är därför inget för oss längre.

Ni arbetar alltså inte alls med detta?

- Nej, det gör vi inte, inte nu för tiden. Det är inget vi följer. Alla djurrättsaktiviteter som Djurens befrielsefront är den öppna polisens uppgift.

Thomas Gustafsson