Dags för tuffare lagstiftning mot jihadister?

Säpo kan inget göra för att hindra svenskar att strida i Syrien

Det händer att familjer ringer till Säkerhetspolisen och vädjar att de ska stoppa deras son från att åka till Syrien att strida.

Men Säpo kan inget göra.

Är det dags för tuffare lagstiftning mot jihadister?

För att vara säker på att jag inte missförstått rättsläget ringer jag upp chefsåklagare Tomas Lindstrand på Åklagarkammaren för säkerhetsmål med lång erfarenhet av terroristmål. Han bekräftar att det inte är olagligt för en svensk medborgare att resa till Syrien eller Irak för att strida på Islamiska statens sida.

– Vi lever i ett fritt land, säger han. Vi kan inte hindra människor från att resa vart de vill. Däremot är det möjligt att dessa personer begår krigsbrott när de väl är där nere. Men att driva sådana mål är mycket svårt.

Enligt Säkerhetspolisen har minst 80 svenska medborgare rest till Syrien för att ta värvning i någon av de radikala islamistgrupper som slåss i inbördeskriget. Säpo har uppgifter om många fler. Detta är bara de säkra fallen.

Från Storbritannien har 500 rest. I hela Europa och USA handlar det om flera tusen individer.

Av de som rest från Sverige har ungefär hälften återvänt. Några traumatiserade och desillusionerade. Andra reser ner igen.

Mördar civila

Många som reser har en romantiserad bild av konflikten och vill "hjälpa till". Men väl på plats hamnar de ofta som soldater i en grym och totalt hänsynslös konflikt. Vi såg på den video som IS offentliggjorde häromdagen hur en anhängare av förmodat brittiskt ursprung skar halsen av den amerikanske journalisten James Foley. Många vittnesmål har kommit den senaste tiden om hur IS-krigare mördat civila och begått andra typer av brottsliga handlingar.

Många länder i Europa har en tuffare lagstiftning än den svenska. I Storbritannien är det olagligt att resa utomlands för att strida i en terroriststämplad organisation. Polisen kan i vissa fall i förväg dra in passet om de kan bevisa att en person har sådana planer. Landet har redan åtalat ett 40-tal personer som återvänt efter att ha stridit på islamisternas sida. En del har fråntagits sitt brittiska medborgarskap.

Tanken är givetvis att detta ska ha en avskräckande effekt på andra. Men trots de tuffare lagarna fortsätter radikala islamister att resa till länder som Irak, Syrien och Somalia för att få träning och strida.

Hotet mot Europa

En sak är att dessa individer riskerar sina egna liv, gör sina egna familjer olyckliga och eventuellt begår krigsbrott på plats.

Men det stora hotet mot Europa och USA är ett annat.

– Västerländska samhällen är livrädda för att dessa individer kommer tillbaka med en massa nya kunskaper och att de ska omsätta dessa i praktisk handling, förklarar Tomas Lindstrand.

I klartext; att de ska begå terrordåd.

Sådana exempel finns redan. Terrordådet mot judiska museet i Bryssel i maj misstänks ha utförts av en fransk medborgare som återvänt från Syrien. Terrorbombningen i Londons tunnelbana 2005 utfördes av brittiska medborgare som fått träning hos al-Qaida i Pakistan/Afghanistan.

Hittills har terrordåden trots allt varit få men rädslan är att det blir värre i framtiden.

Attraktiva

– Rimligen kommer situationen att ha återverkningar under lång tid framöver, säger Johan Sjöö, biträdande Säpochef. Det kan också vara så att man avvärjt dåd.

Återvändarna är väldigt attraktiva för terrorgrupper eftersom de har västerländska pass och kan röra sig fritt inom EU eller USA.

Säkerhetspoliser samarbetar över nationsgränserna för att hålla koll på dessa individer men de börjar bli så många att det är omöjligt att konstant bevaka alla.

– Vi försöker intervjua alla som återvänder men det sker på frivillig basis, säger Sjöö. Vi kan inte tvinga någon om vi inte har brottsmisstankar.

I ljuset av den nya situationen är det hög tid för svenska politiker att ställa sig frågan om det är rimligt att en svensk medborgare kan strida för en terrorstämplad organisation och sedan återvända till Sverige som om inget hade hänt.

Det är redan olagligt att utbilda någon i syfte att begå terrorbrott. Bör det också vara olagligt att ta emot utbildning?

Detta är svåra frågor utan enkla svar. Men de måste ställas.

avWolfgang Hansson