Så agerar Sverige vid ebolautbrott

1 av 15 | Foto: Hans Rosling förklarar riskerna med ebolans spridning i Aftonbladet TV.
NYHETER

Risken att ebolaviruset når Sverige är mycket liten – men beredskap finns.

Socialstyrelsen har i en rapport listat precis hur sjukvården ska agera om misstankar om ebola uppstår.

Ebolaskräcken fick nytt vind i seglen när en norsk kvinna smittades av sjukdomen. Experten Bo Niklasson uppger att risken för att ebolavirus ska nå Sverige är mycket liten. Däremot bör man vara aktsam.

– Det här är ju en viktig händelse att ta på stort allvar, men det finns ingen anledning till att ta till panikåtgärder. Sjukdomen smittar bara om man gör massor med saker fel. Om man gör rätt händer ingenting, har Niklasson, professor i virologi vid Uppsala universitet, sagt till Aftonbladet.

God beredskap

I Sverige finns god beredskap för att hantera ett eventuellt ebolautbrott och vid en superbunker i Solna finns 24-timmarsberedskap för att kunna hantera prov som kan bekräfta viruset.

För att ytterligare underlätta för sjukvården har Socialstyrelsen publicerat ett kompendium med rekommendationer för hur sjukvården ska hantera om misstänkta fall av ebola dyker upp.

Där punktas bland annat upp hur personer som befinner sig i drabbade områden ska agera för att minimera risken att smittas:

• Upprätthåll god handhygien.

• Tvätta och skala frukt och grönsaker.

• Undvik kontakt med blod och kroppsvätskor från en person eller kropp som är infekterad med ebolavirus.

• Undvik nära kontakt eller handhavande av alla vilda djur, levande såväl som döda, särskilt apor, olika arter av skogsantiloper, gnagare, piggsvin samt flyghund, liksom alla former av kött från vilda djur.

• Undvik alltid oskyddat sex och i synnerhet med en person som är eller har varit ebolainfekterad.

• Undvik kontakt med alla typer av instrument, t.ex. nålar och föremål som varit i kontakt med blod eller kroppsvätskor.

Flyttas till Linköping

I Socialstyrelsens kompendium framkommer också att det kan föreligga stor risk att utsättas för ebola om man varit i nära kontakt, ansikte mot ansikte, med en ebolapatient som hostar, kräks, har näsblödning eller diarré.

Där finns också tydliga direktiv för hur sjukvården ska hantera personer ur de olika riskkategorierna, där de med högst risk omedelbart ska isoleras på infektionsklinik.

Om ett ebolafall i Sverige verifierats ska patienten förflyttas till högisoleringsenheten i Linköping

Läs hela Socialstyrelsens rekommendationer här.