SD ger besked i ödesfrågan

avAnette Holmqvist, Pär Karlsson

Foto: Fredrik Lerneryd
SD:s ekonomiska talesperson Oscar Sjöstedt.

Strax före klockan 17 i dag ska Sverigedemokraterna ge besked om de tänker sänka regeringens budget.

Innan dess ska ekonomiska talespersonen Oscar Sjöstedt motivera beslutet i ett anförande.

Men även om SD räddar regeringen tillfälligt kan statsministerns problem fortsätta den närmaste tiden.

Aftonbladet sänder live från Sverigedemokraternas gruppmöte i riksdagen i eftermiddag. Beskedet som ska lämnas där kommer att ha stor betydelse för statsminister Stefan Löfvens regering – alldeles oavsett vilket beskedet blir.

Flera olika scenarier kan utspela sig:

SD kan lämna besked om att man kommer att lägga ned sina röster i kammaren på onsdag.

Med andra ord att man stödjer sitt eget förslag i första omgången och därefter låter bli att ta ställning för något av de andra blocken i den avgörande omgången. Följden av ett sådant agerande blir att regeringens budget vinner, då S/MP och V tillsammans har fler ledamöter än Alliansens fyra partier.

Allianspartierna har tidigare sagt att man vill att budgeten ska tas i sin helhet och att man inte kommer att bryta ut enskilda förslag som påverkar budgeten.

– Den viktiga skillnaden mellan oss och regeringen inte är den ena eller den andra detaljen, utan att helheten i regeringens budget riskerar att försvaga svensk ekonomi framöver, har gruppledaren Anna Kinberg Batra (M) tidigare sagt.

SD meddelar att man tänker stödja Alliansens förslag och därmed tänker fälla regeringens budget.

Detta besked ger dock regeringen en möjlighet att yrka återremittering av budgeten till Finansutskottet. För detta krävs förslag från en ledamot och stöd av en tredjedel av riksdagens 349 ledamöter. Där räcker det med S/MP-regeringens egna ledamöter som tillsammans utgör 138 mandat.

SD framhåller att gruppen är splittrad och att man därför kommer att idka personlig röstning i kammaren.

Ett sådant besked gör att det blir omöjligt att säga säkert hur SD:s 49 ledamöter kommer att rösta.

Problemen kan fortsätta

Men även om Sverigedemokraterna i första läget räddar Stefan Löfvens budget, genom att lägga ned sina röster, så kan statsministerns problem fortsätta i riksdagen.

Redan innan jul ska riksdagen rösta om frågor som rör framtiden för Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. Här har man en riksdagsmajoritet emot sig. Dessutom har Allianspartierna flaggat för att man komma lägga en motion där flera skolförslag finns med. Det handlar bland annat om tioårig grundskola och betyg från fjärde klass. Här har SD sagt att man håller med i flera frågor.

Det kan hända om budgeten faller

Det finns en rad olika alternativ om regeringens budget faller

Här är några:

■ ■ Stefan Löfven sitter kvar som statsminister men ombildar regeringen. Det kan innebära att Miljöpartiet kastas ut och/eller att någon ny partner tas in.

■ ■ Stefan Löfven sitter kvar och regerar med Alliansens budget. Detta har han dock sagt att han inte kommer att göra.

■ ■ Stefan Löfven avgår och talmannen får åter ansvaret för att sondera terrängen om en ny regeringsbildning. Under tiden agerar Löfvens regering expeditionsministär, de sköter det löpande jobbet. En sondering kan komma fram till att det trots allt är Löfven som har störst stöd och åter ska bli statsminister.

■ ■ Alliansen och SD riktar miss­troendevotum mot Stefan Löfvens regering - som då måste avgå.

■ ■ Regeringen tar fram en ny ”kompromissbudget” med stöd av Alliansen. Detta kan kräva en rad om­fattande förändringar som kan bli politiskt svåra för S och MP.

■ ■ Stefan Löfven och regeringen utlyser nyval (extra val, korrekt benämnt). Det får inte utlysas förrän tre månader efter första regeringssammanträdet och måste hållas inom tre månader efter regeringsbeslutet. Det innebär att valet måste hållas senast den 29 mars nästa år.

ARTIKELN HANDLAR OM