Försvarsministern lyssnar inte på utredarens förslag om Natoutredning

Tomas Bertelman, som utrett Sveriges internationella försvarspolitiska samarbete, menar att det bör utredas vad ett Natomedlemskap skulle innebära för svensk del.

Men försvarsminister Peter Hultqvist menar att det inte är aktuellt. 

– Vi kommer inte att ta initiativ till någon Natoutredning, säger han till TT.

I slutet av förra året tillsatte Alliansregeringen och dåvarande försvarsminister Karin Enström (M) om att det skulle göras en översyn av Sveriges försvarspolitiska samarbete bland annat inom EU och med Nato. Det blev ex-ambassadören Tomas Bertelman som fick i uppdrag att utreda frågan, och resultatet presenterades i dag.

Han slår där fast att det behövs en utredning om vad ett medlemskap i Nato skulle innebära för svensk del, gärna i samarbete md Finland.

Bertelman konstaterar att mycket arbete har lagts ned på nya samarbetsformer och att många goda resultat har uppnåtts . Samtidigt konstaterar utredaren att "i de större sammanhangen förblir effekterna marginella i den bemärkelsen att de inte ändrar helhetsbilden av det grundläggande problemet i form av gapet mellan Försvarsmaktens uppgifter och dess förmåga".

För svensk del är det suveräniteten och den nationella handlingsfriheten som sätter upp gränser för hur djupt försvarssamarbetet kan gå. Det innebär i sin tur att effektiviteten i det internationella försvarssamarbetet begränsas "på ett väsentligt och grundläggande sätt", konstaterar utredaren.

Sverige har utvecklat nära samarbete

"Dessa omfattande samarbeten, i kombination med vår egen solidaritetsförklaring, bringar oss så nära Nato att vi knappast kan undgå att identifieras med alliansen – utan att få vare sig den effekt av samarbetet eller det solidariska skydd som ett medlemskap skulle innebära", skriver Bertelman.

Sverige har under 20 år utvecklat ett nära samarbete med Nato inom ramen för Partnerskap för fred. Deltagandet i alla större Natooperationer under FN-mandat och i övningar med Natoländer i Europa har, enligt utredaren, inneburit att Sverige har utvecklat en samverkansförmåga med Nato som är lika hög som många av Natos medlemmar.

Utredaren konstaterar att samarbetet är centralt för Försvarsmaktens operativa förmåga. Samtidigt har Natos fokusering på kärnuppgiften kollektivt försvar efter Rysslands aggression mot Ukraina gjort skiljelinjen mellan medlemmar och icke-medlemmar tydligare än tidigare. Utredaren konstaterar också att Sverige genom att stå utanför Nato blivit än mer försvarspolitiskt beroende av USA.

Hultqvist: "Inte aktuellt"

Men nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist är tydlig med att någon utredning om Natomedlemskap inte är aktuellt.

– Den här utredaren tillsattes av den förra regeringen. Mitt intryck är att han har gjort ett seriöst och gediget arbete, men vad gäller Nato så har vi tydligt markerat att det inte är aktuellt. Vi kommer inte att ta initiativ till någon Natoutredning, säger han till TT.

Däremot kommer samarbetet med andra länder, som de nordiska, de baltiska och inom EU samt med Nato inom Partnerskap för fred, att fortsätta, framhåller han.

Flera av de borgerliga partierna har öppnat upp antingen för ett medlemskap i Nato eller att frågan bör utredas. Men den nya regeringen har alltså varit tydlig med att det inte är aktuellt. Det återupprepades bland annat av statsminister Stefan Löfven (S) under det pågående mötet med Nordiska rådet i Stockholm.

I dag presenterades en ny mätning från Novus/TV4 Nyheterna som visade att det nu är fler svenskar som är för ett medlemskap i Nato än emot.

Publisert: