Socialtjänsten

Flyktingbarn utnyttjades som ”tjänstefolk”

Av: 

Josefin Westin

NYHETER

IVO riktar nu skarp kritik mot kommunen

Ett ensamkommande barn placerades i ett familjehem av Oxelösunds kommun.

Socialtjänsten tog kontakt med barnet först efter två månader – efter att gode mannen slagit larm om att barnet utnyttjades som ”tjänstefolk”.

För ett år sedan i januari anlände det ensamkommande barnet till Sverige och placerades i Oxelösunds kommun i Södermanlands län. Kommunen hade inget boende för henne och placerade därför flickan i ett familjehem i en närliggande kommun.

Det skulle dock dröja två månader innan socialtjänsten i Oxelösund, som fortfarande hade ansvaret för barnet, tog en första kontakt med barnet.

Först efter att barnets gode man slagit larm.

– Det tog två månader från att barnet placerades till att socialsekreterare besökte barnet och samtalade med det, säger Anneli Arner, inspektör vid IVO

”Ohållbar situation för barnet”

”Socialsekreteraren träffade då barnet vid två tillfällen och det framkom att det var en ohållbar situation för barnet i jourhemmet. Barnet blev utnyttjat som tjänstefolk”, skriver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt den gode mannens berättelse.

Vidare i IVO:s beslut står det att barnet inte fick något busskort eller fickpengar. Under helgerna fick det inte heller tillräckligt med mat.

Kort efter att gode mannen slagit larm sade jourhemmet upp placeringen med 14 dagars varsel.

Sedan fick barnet fortsätta leva i ovisshet – utan någon information från socialtjänsten.

”Enligt klaganden lämnade nämnden sedan ingen information till barnet om vart det skulle flytta vilket skapade stor oro", uppger IVO.

Fortsatt dålig kontakt

Den gode mannen ska ha försökt nå socialtjänsten för ett besked men fick ingen kontakt. I stället fick personen ta saken i egna händer. Gode mannen beslutade att barnet skulle få bo hos en kvinna, från samma hemland som barnet, och som barnet kände sedan tidigare.

När barnet skulle flytta från jourhemmet fanns varken företrädare från nämnden eller från familjehemskonsulterna med på plats. Gode mannen fick återigen sköta allting på egen hand.

Gode mannen har sedan dess kämpat för barnet och för att kontakten med socialtjänsten i Oxelösund ska tillta. I oktober i höstas anmälde personen den bristande omsorgen för barnet till IVO.

Då hade barnet senast haft kontakt med sin socialsekreterare i början av maj.

– Vi har kunnat konstatera när vi har gått igenom de handlingar som vi har haft tillgång till att nämnden har brustit. Det som lagstiftningen säger är att man ska följa vården på ett mer noggrant sätt än kommunen gjort i det här fallet, säger Anneli Arner.

”Barnet blivit lidande”

Oxelösunds kommun försvarar sig i ett yttrande till IVO daterat den 9 december att Migrationsverkets placeringar ofta sker med kort varsel.

”Detta har medfört svårigheter att hinna utföra alla handläggningsmoment inom önskvärda tidsramar. Vakanta tjänster och sjukskrivningar har också inverkat på tillgängligheten och nämnden konstaterar och beklagar att kommunikationen med den gode mannen inte fungerat tillfredställande", står det i uttalandet.

Om barnets första placering påpekar kommunen:

”Nämnden bedömer inte att barnet blivit lidande eller farit illa så som den gode mannen beskrivit."

Först efter fyra månader upprättade kommunen en vårdplan för barnet.

– Det är IVO:s bedömning att det är anmärkningsvärt att nämnden inte har skött sina åtagande enligt dem lagar och föreskrifter som man ska, säger Anneli Arner.

IVO: Anmärkningsvärt

Nu kräver IVO flera olika åtgärder hos kommunen.

”Det dröjde två månader från det att barnet placerades tills nämnden hade en första kontakt med barnet och ytterligare några dagar tills besök gjordes hos barnet i jourhemmet. Detta innebär enligt IVO:s bedömning att bestämmelserna i 6 kap. / b § SoL inte efterlevts, vilket i detta ärende fått till följd att barnet under denna period inte haft möjlighet att berätta om de upplevde dåliga förhållandena i familjehemmet", skriver IVO och fortsätter:

”IVO finner det särskilt anmärkningsvärt då ärendet gäller ett barn som nyligen anlänt till Sverige och sannolikt inte kan det svenska språket och därmed inte haft möjlighet att förmedla sig till ansvarig nämnd genom till exempel telefonkontakt."

IVO är också mycket kritisk till att ingen från myndigheten fanns på plats vid flytten och att den brustit vad gäller uppföljning av vården.

Aftonbladet har sökt Oxelösunds kommun för en kommentar men hittills utan resultat.

Flickan har nu fått uppehållstillstånd i Sverige.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, hudvård och vitaminer – handla allt inför hösten hos MEDS

MEDS

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Socialtjänsten

Oxelösund

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg