Mindre ”Herren” i Svenska kyrkan

Falska uppgifter sprids om nya kyrkohandboken

Publicerad 2017-11-24

Svenska kyrkan har fått en ny uppdaterad handbok för hur gudstjänster ska utföras från och med pingst nästa år.
Nu skriver danska tidningar att Svenska kyrkan fortsättningsvis ska kalla gud för hen.
– Det är fake news, säger prästen Sofija Pedersen Videke.

Svenska kyrkan moderniserar.

Svenska kyrkans handbok, som sätter ramen och riktlinjerna för alla former av gudstjänster, uppdateras för första gången sedan 1986. Förändringen innebär att handboken ska bli mer inkluderande och ha ett större genustänk än tidigare.

Gud har inget kön

I de bibliska bilderna har gud ofta framställs som en man, men det finns även kvinnliga bilder av gud.

Nu moderniseras gudstjänsthandboken. På vissa ställen har man exempelvis ändrat ”herren” eller ”han” till ”gud”, som ett steg i att ha ett mer inkluderande språkbruk.

– Gud är mycket större än kön. Vi människor har kön men gud är bortom kön. Oavsett vilka bilder vi använder kan vi aldrig täcka allt det som gud är, säger prästen och gudstjänstutskottets ordförande Sofija Pedersen Videke.

”Det är fake news”

Danska tidningar sprider nu nyheten att Svenska kyrkan beslutar att gud inte är en man och att man inte längre får benämna gud som fader, vilket enligt Svenska kyrkan inte stämmer.

– Jag vet inte var detta kommer ifrån, men det är fake news. Välsignelsen, till exempel, avslutas alltid i fadern, sonen och den heliga andens namn, säger Sofija Pedersen Videke.

Enligt tidningen Politiken ska svenska kyrkan fortsättningsvis kalla gud för hen. Senare under fredagen korrigerade tidningen sin artikel och beklagade felaktigheterna.

– Ordet hen förekommer över huvud taget inte i kyrkohandboken. Det finns inte där. Jag har bett Politiken att ta bort den artikeln för den är så grovt missvisande.

Inget nytt

Det nya språket i kyrkan är inget nytt, påpekar ärkebiskopen Antje Jackelén för TT.

– Tanken om att vi behöver ett mer inkluderande språk fanns redan under arbetet med 1986 års handbok. Teologiskt vet vi till exempel att Gud är bortom våra könsbestämningar, Gud är inte människa, säger Jackelén.

Majoriteten var överens om förslaget i kyrkomötet men Mikael Löwegren, komminister i småländska Ljungby, är upprörd efter beslutet. Han anser att Svenska kyrkan har gett upp tanken på ett "gemensamt gudstjänstliv”.

– Under täckmanteln ”mångfald” faller samfundet sönder i olika grupperingar. Den nya handboken för också Svenska kyrkan längre bort från de stora kyrkorna i stället för närmare, säger han, till TT.