En farlig upptrappning

Risken för regionalt storkrig ökar

Israel attack mot mål i Syrien är en farlig upptrappning av konflikten.

Beviset är hur snabbt både Iran och Hezbollah hotat med repressalier.

Det som alla fruktat; att inbördeskriget i Syrien ska utvecklas till ett regionalt storkrig har ryckt ett steg närmare.

Fortfarande är det lite oklart exakt vad det var Israel attackerade. Ett avancerat luftförsvarssystem på väg till Israels fiende Hezbollah i Libanon eller någon form av forskningsanläggning för massförstörelsevapen.

Vad syftet var spelar egentligen ingen roll. Det oroande för världen är att Syriens grannar nu riskerar att dras in i konflikten.

Israel och Iran är sedan tidigare dödsfiender. Prästerskapet i Teheran vill utplåna den judiska staten och Israel har hotat att bomba Irans anläggningar där man misstänker att försök pågår att utveckla kärnvapen.

Israels attack kan tolkas som en varning till Iran att Israel verkligen är berett att göra allvar av sitt hot att bomba Iran. ”Sluta med anrikningen av uran annars bombar vi er också” är budskapet.

Iran svarade redan i går genom att meddela att man tänker skaffa mer moderna centrifuger för att snabba på anrikningen.

Inbördeskriget kan spilla över

Iran är en av Syriens få allierade. Israels anfall ger Iran en inbjudan att hämnas. Teherans hot att slå till i någon form mot israeliska intressen är säkert inte bara muntligt.

Iran har en allierad i Israels grannland Libanon. Här styr Hezbollah i praktiken de södra delarna av landet som gränsar mot Israel. En attack från Hezbollah kan i sin tur göra att Israel slår tillbaka i södra Libanon.

Många har länge varnat för att det syriska inbördeskriget riskerar att spilla över till grannländerna och utvecklas till ett regionalt storkrig. Strider har redan förekommit längs Libanons gräns mot Syrien. Även Turkiet har periodvis dragits in i striderna. Men då har det ändå handlat om Syrien.

Israels attack representerar en helt ny utveckling där nya aktörer kan dras in. Om Israel direkt blir en part i konflikten ändras hela den politiska dynamiken. Även om sunni och shiamuslimer i Syrien hatar varandra så hatar de Israel ännu mer.

Bashar al-Assads chanser att kunna behålla makten ökar om han lyckas dra in Israel i konflikten.

I förlängningen kan vi få se ett nytt krig mellan Israel och Hezbollah.

Förutom de runt 60 000 människor som redan dödats i Syrien, de 700 000 flyktingar som flytt landet så hotar konflikten i Syrien stabiliteten i hela Mellanöstern.

avWolfgang Hansson