Röstar nej till nya lagen – efter datalagringsdirektivet

Publicerad:

NYHETER

Mathias Sundin (FP) går emot sitt eget parti

RÖSTAR NEJ Trots att både regeringen och Folkpartiet är för den nya lagen kommer Mathias Sundin (FP) att rösta nej.
RÖSTAR NEJ Trots att både regeringen och Folkpartiet är för den nya lagen kommer Mathias Sundin (FP) att rösta nej.

Storebror ser dig.

Nu lagras all information om vem du har ringt, vilka du har mejlat och när du har loggat in på internet.

”När staten berett sig tillgång till så massiv information om våra liv är det rimligt att lagarna för när de får tillgång till den skärps.”

Det skriver Mathias Sundin (FP) i en artikel på DN Debatt inför morgondagens riksdagsomröstning.

Sedan den 1 maj gäller datalagringsdirektivet i Sverige. Därmed lagras nu all information om vem du har ringt, vilka du har mejlat och när du har loggat in på internet samt platserna du då befann dig på.

I morgon ska riksdagen fatta beslut om hur och när polisen och andra svenska brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till informationen.

Mathias Sundin, folkpartistisk riksdagsledamot från Östergötland, tänker rösta nej till det nuvarande förslaget till lagstiftning – och därmed gå emot regeringen och sitt eget parti.

Luckras upp

”Trots att den nya lagstiftningen föregås av en mycket långtgående registrering och lagring av våra telefonsamtal, internetvanor och mejl så finns det inga skärpningar i statens möjligheter att få ut uppgifterna. Tvärtom så luckras de upp. När staten berett sig tillgång till så massiv information om våra liv är det rimligt att lagarna för när de får tillgång till den skärps”, skriver Mathias Sundin i en artikel på DN Debatt i dag.

Men det är inte bara den nya lagstiftningen som Sundin är kritisk mot – problemen går flera år tillbaka, anser han.

”Jag är kritisk i sak till den nya lagen, men mitt ställningstagande ska också ses i ljuset av den oroväckande trend vi har sett i Sverige de senaste åren, med ständigt nya, integritetskränkande lagstiftningar”, resonerar han.

Borde gå i bräschen

Han anser att folkpartister som liberaler borde vara de som går i bräschen för att begränsa nya integritetskränkande lagar.

”Inte de som hejar på dem allra mest”, skriver Mathias Sundin.

I debattartikeln föreslår Sundin ett antal egna förändringar av lagstiftningen. Bland annat skriver han:

”I dag är straffet för att olovligen bereda sig tillgång till ett meddelande – avlyssna eller övervaka utan tillstånd – böter eller fängelse i maximalt två år. Det straffet borde skärpas avsevärt.”

”Det ska i den nya lagen bli möjligt att få ut abonnemangsuppgifter för brott som enbart renderar böter, i dag måste fängelse finnas i straffskalan. Det är rimligt att den nuvarande ordningen kvarstår och inte luckras upp.”

Publicerad: