Menni kommer överklaga fängelse-domen

NYHETER

Nasserdine Menni är dömd för att ha finansierat den svenska terroristen

1 av 8

GLASGOW. Svenska självmordsbombarens medhjälpare döms till sju års fängelse.

Därefter kommer Nasserdine Menni utvisas från Storbritannien.

Men domen kommer att överklagas.

Domaren lord Matthews dömde i dag Nasserdine Menni till sju års fängelse för att ha finansierat terrorbrott.

En jury kom i juli fram till att Menni betalat in totalt 65000 kronor på konton som tillhörde Taimour Abdulwahab, självmordsbombaren som sprängde sig själv i luften mitt under julhandeln i Stockholm 2010.

Inte tillräckliga bevis

Juryn fällde därför Menni för att ha finansierat terroristbrott för att han visste, eller borde ha vetat att pengarna skulle användas för terrorism.

Däremot ansåg juryn att det inte fanns tillräckliga bevis för att Menni varit med och planerat dådet i Stockholm. Han kunde därför inte dömas för att ha planerat att döda personer ur den svenska allmänheten.

Det tog domaren lord Matthews till fasta på när han i dag meddelade sin dom i Glasgow high Court.

– Eftersom juryn frikände dig från medhjälp så är det inte heller mer än rätt att jag utelämnar händelserna i Stockholm, sa han.

Därefter meddelade han att Menni dömdes till sju års fängelse för att ha finansierat terrorbrott.

Menni dömdes också för bedrägeri där han lurat till sig olika typer av bidrag och för att ha använt falska identiteter. Domen för dessa brott blev ett år respektive 18 månader, men de straffen kommer Menni avtjäna parallellt med terrorbrottet.

Kommer överklaga

Tiden för fängelsestraffet kommer räknas från den dagen Menni frihetsberövades. I dag har han suttit totalt 537 dagar.

Mennis försvarsadvokat gjorde klart för rätten att man ämnar överklaga den fällande domen.

– Frågan om den totala avsaknaden av bevis kommer vi ta hand om på annan plats än här, sa han.

Överklagningar görs i en speciell domstol i Skottland.

Taylor berättade också för rätten att Menni fått beskedet att hans tillfälliga uppehållstillstånd dragits in. Det innebär att han efter avtjänat straff kommer att deporteras. Men också det kommer överklagas.

– Frågan om hans uppehållstillstånd kommer också bli föremål för en domstolsförhandling, säger Wiliam Taylor.