Inget förbud mot tiggeri i Vellinge

NYHETER

Förvaltningsrätten i Malmö har beslutat att det inte blir något tiggeriförbud i Vellinge kommun. Domstolens nämndemän är dock inte eniga.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYR N

"Det framgår inte av utredningen att det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att ett förbud är befogat", skriver rätten i sitt domslut.
Men en skiljaktig nämndeman anser att utredningen visar att passivt insamlande av pengar medför en stor olägenhet för många människor i kommunen, att ett förbud inte innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet och att det därför inte bör vara tillåtet med tiggeri på de platser som kommunen angett. Men majoriteten i rätten – två nämndemän och en domare – har en annan uppfattning.
Vellinge kommun beslutade i kommunfullmäktige den 20 september förra året att införa ett förbud mot tiggeri inom vissa områden i Vellinge, Skanör och Höllviken.
Men den 23 oktober upphävde länsstyrelsen beslutet med hänvisning till att själva insamlandet av pengar inte orsakat störningar i den allmänna ordningen. Detta överklagades i november förra året av Vellinge kommun, och nu har överklagandet alltså prövats av förvaltningsrätten i Malmö.