Ett rykte kan leda till hedersmord

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Våld mot kvinnor, motiverat med hedersbegreppet, förekommer över hela världen

Hedersbegreppet, bygger på uppfattningen att familjens heder eller anseende är beroende av kvinnornas beteende. Hedersmorden motiveras med att mannen eller männen i familjen anser att en kvinna dragit vanära över familjen och därigenom skadat släktens anseende och heder.

Patriarkatet; det är männens uppfattning om heder och livsstil som gäller. Hedersmord har begåtts av fäder, bröder och farbröder. I ett större perspektiv handlar det om att männen ser det som sin rätt att bestämma hur kvinnan ska leva.

Vad hotar hedern? Det kan räcka med ett ogrundat rykte. Det kan gälla allt från klädval, fel pojkvän, fel vänner, fel framtidsdrömmar, självständighet - vad som helst som mannen eller männen i familjen av en eller annan anledning anser vara fel och utmanande.

Kulturellt mönster. Hedersbegreppet är en kulturellt förankrad föreställning. Hedersmord har begåtts av både kristna och muslimer.

Juridisk betydelse. I vissa länder är hedersbegreppet en förmildrande omständighet i juridiska sammanhang. I exempelvis Jordanien har män som har mördat kvinnliga familjemedlemmar dömts till endast 1,5 års villkorligt fängelse.

Omfattande. Cirka 5 000 kvinnor dödas varje år av familjemedlemmar. Särskilt illa är det i Jordanien, där 25 till 50 kvinnor dödas varje år. I Sverige förekommer ett eller ett par fall av hedersmord varje år. Men bakom detta finns ett stort antal fall av hot och misshandel mot kvinnor, våld som förklaras med hjälp av hedersbegreppet.

Utbredning. Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. Motivet är alltid att män anser sig ha rätt att bestämma över kvinnor. Men våld mot kvinnor som motiveras med hedersbegreppet förekommer mest i Medelhavsländerna, Nordafrika, Mellanöstern, Pakistan, Indien, Bangladesh och Sydamerika.

Källa: Åsa Eldén, sociologiska instutitionen Uppsala Universitet

Tidigare artiklar

Publicerad: