Klottrare kräver vaktbolag på skadestånd

NYHETER

75 personer känner sig kränkta av registrering

STOCKHOLM

Sjuttiofem personer som har registrerats som klottrare av vaktbolaget Falck Security i Stockholm kräver skadestånd på 20 000 kronor vardera som ersättning för vad de anser vara olaga registrering, kränkning och psykiskt lidande.

Stämningsansökan kommer att lämnas in vid Stockholms tingsrätt i nästa vecka, tillsammans med en begäran om att målet förs som grupptalan, säger Juan Fonseca vid Diskrimineringsbyrån som driver klottrarnas fall tillsammans med advokatfirman Åberg & Salmi.

- Vi stöder inte klotter. Det är inte det som det här handlar om. Vi vänder oss emot att privata vaktbolag ägnar sig åt registrering av medborgare, säger Juan Fonseca.

Falck har medgett att företaget fört ett datoriserat register över 658 personer som klottrat i Stockholms tunnelbana, men anser inte att registrets innehåll var olagligt. I ett brev till Datainspektionen har företagsledningen beklagat att registret upprättades och påpekat att det strider mot företagets riktlinjer.

Datainspektionen har emellertid polisanmält vaktbolaget som misstänkt för brott mot personuppgiftslagen.

Falck Security vill inte kommentera stämningen innan företaget har tagit del av handlingarna.

TT