Justitieminitern: "De har tappat all empati"

1 av 13

avLisa Röstlund

NYHETER

Justitieminister Morgan Johansson (S) reagerar starkt på Aftonbladets reportage.

– Det är människor som uppenbarligen tappat all empati, säger han.

Samtidigt trycker han på att den nya lagstiftningen måste till snabbt.

Morgan Johansson (S), justitieminister

Morgan Johansson reagerar mot människosynen som speglas hos de svenska jihadisterna i Aftonbladets reportage.

– Det är i grunden en gangstermentalitet: att försvara fruktansvärda terrordåd "om ni inte gör som vi vill". Det är helt förskräckligt, helt enkelt.

– Vi vet att den här typen av inställning finns hos en del individer, och då gäller det för statsmakten att förebygga eventuella planerade dåd.

"Man försvarar mord på oskyldiga"

Trots vetskapen förvånas han.

– Ja, av den här otroligt hårdföra synen. Att säga "Om man leker med elden så bränner man sig", apropå Parisdåden. Det är i praktiken att man försvarar mord på fullständigt oskyldiga. Det är människor som uppenbarligen tappat all empati. Då gäller det att se till att de kan göra så lite skada som möjligt.

I december beslutade regeringen tillsätta en utredning om att kriminalisera rekrytering, pengainsamling och resor för att ansluta till terrorgrupper utomlands. Tänkbar straffskala vill ministern ännu inte uttala sig om.

Utredningen ska vara klar senast 18 juni.

Ett lagförslag planeras komma i år, och ny lagstiftning förväntas vara på plats tidigast 1 januari 2016. Processen är exceptionellt snabb.

– Kriminalisering öppnar nya möjligheter. Misstänks du för ett brott och befinner dig i Sverige kan du beläggas med utreseförbud.

Uppåt 300 fall enligt Säpo

Personer som kommer tillbaka efter att ha stridit med terrororganisationer ska kunna dömas till fängelse.

– Och är du inte svensk medborgare kan du också utvisas ur riket, säger Morgan Johansson.

Den unge återvända jihadisten "Abraham" som Aftonbladet träffat, uppger att han känner till 150 män som anslutit sig till IS-styrkor i Syrien, endast från Göteborg. Johansson tar Abrahams uppgifter med "en nypa salt".

– Han kan ha ett intresse av att göra siffran större för att locka andra, säger justitieministern.

Johansson tar upp Säkerhetspolisens siffror som gäller hela landet: 100 bekräftade fall, och ytterligare 100-150 obekräftade.

– Så maximalt 250-300 enligt Säkerhetspolisen. Men det är illa nog och det är därför vi sätter ned foten nu.

Kritisk mot förra regeringen

Han är kritisk mot att förra regeringen inte redan satt i gång lagstiftningsprocessen.

– Det här är ju problem som vi sett i flera år.

Attacker mot moskéer har ökat och många muslimer och muslimska organisationer har vittnat om den ökade utsattheten och att man känner sig misstänkliggjord.

Ökar risken för att vanliga muslimer blir än mer utsatta, då jakten på misstänkta terrorister ökar?

– Det kommer naturligtvis helt och hållet an på hur vi uppträder från rättsväsendets sida. Det är klart att man ska vara noga med att grundläggande rättssäkerhetskrav måste upprätthållas, så att man inte går för långt. Men de muslimska kretsar jag haft kontakt med är minst lika angelägna om att vi får bukt med de här extremisterna. Annars ser de risk för att de själva hamnar i en ännu mer utsatt situation.

– Konflikten står inte mellan kristna och muslimer utan mellan oss som tror på humanism och mänskliga rättigheter och extremisterna som inte gör det.

Vissa länder har kriminaliserat hyllningar av terror. Morgan Johansson säger att den svenska lagen redan täcker det till viss del.

– Uppmanar du till att döda andra begår du brott.

"Kvittar hur många ungdomsgårdar vi bygger"

Hur ska man förebygga så att personer inte blir benägna att ansluta sig till terrororganisationer?

– Jag är socialdemokrat och tror starkt på att om man minskar klyftorna, ser till att folk har jobb och har en plats i samhället så minskar risken. Men jag önskar att jag kunde säga att det bara handlar om arbetslöshet, klyftor och utanförskap. Å andra sidan vet jag att det kvittar hur många ungdomsgårdar vi bygger. Det kommer alltid finnas enskilda individer som ändå börjar engagera sig i den här typen av grupper. Inte ens i ett perfekt socialt samhälle går risken att byggas bort.

Det räcker med en, två eller tre individer för att ställa till med otrolig skada, säger han och tar upp Anders Behring Breivik och den lilla gruppen i Paris som exempel.

– Så vi måste också ha effektiva brottsbekämpande organisationer och rättsväsende som upptäcker i tid och har koll. Båda delarna behövs.

Sahlin: "Viktiga artiklar"

Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism anser att Aftonbladets artiklar är relevanta.

– Det är väldigt viktiga artiklar. Det här är en frågeställning som är mycket bredare än vad många insett, och den visar inte bara faran med att människor åker utan också hur viktigt det är att hitta dem innan de åker.

Hon framhåller att det är viktigt att skärpa lagarna.

– Det måste vara olagligt, och straffbart och möjligt att ingripa. Det ställer jag upp på till hundra procent. Men på andra sidan är det också så att många vuxna stött på de här killarna, som det oftast är, i ett tidigt skede. Om rekryterarna hittar dem, så borde också samhället i övrigt göra det. Det är mitt uppdrag.

Sahlin tar upp att de som åker gör det av många olika anledningar.

– Han ni har mött ger ett väldigt religiöst övertygat intryck, medan andra är oerhört politiskt övertygade om förtryck från väst och Mellanösterns historia. Vissa har inte hittat rätt i livet och är därför lätta att rekrytera, och det är dem som samhället måste rikta in sig på att hitta.

Skolor och kampsportsorganisationer

Hon vänder sig emot kriminalisering av förskönande av terrorgrupper, eftersom länder som infört förbudet hamnar i svåra gränsdragningar bevismässigt.

– Man måste kunna kritisera det västerländska samhället eller uppröras över hur palestinier blir behandlade. Det är svårt att skilja på åsikter och rena handlingar som syftar till terror och död. Att förbjuda resor är viktigt och bra, men att stoppa rekryteringen innan den sker ser jag som än viktigare.

Enligt Sahlin ska lärare, skolor, fritidslokaler, kampsportsorganisationer, polis, imamer, grupper och organisationer runt moskéer engageras i arbetet.

– Det är exempel på miljöer som skulle kunna förebygga och, vill jag betona, hindrar många från att resa redan i dag.