LO-förbund utesluter SD-medlemmar

Flertalet LO-förbund, 12 av 14, förbjuder Sverigedemokrater att ha förtroendeuppdrag, visar en kartläggning i Dagens Nyheter.

– SD:s politik strider helt mot våra stadgar. Det går inte att företräda den politiken och våra medlemmar samtidigt, säger Lars Lindgren, ordförande i Transport, till tidningen.

Enligt undersökningen säger 6 av 14 förbund nej till Sverigedemokrater på förtroendeuppdrag även inom politiskt oberoende TCO, bland dem Polisförbundet.

– Det var ett ganska lätt ställningstagande, säger förbundets vice ordförande Lars Bergman.

Ann-Cathrine Jungar vid Södertörns högskola, forskar om högerpopulistiska partier i Norden, och säger att fackföreningarnas avståndstagande från SD är en förlängning av hur partiet uteslutits från förhandlingar av andra riksdagspartier.

– Det finns ett demokratiskt problem när medlemmarna inte får företrädas av vem de vill. Det bekräftar partiets bild av att vara motarbetat av etablissemanget, säger hon.

TT

Publisert: