Tatueringsfärger kan ge cancer

Foto: Flera av tatueringsfärgerna innehåller arsenik, barium och bly.
NYHETER

Cancerframkallande ämnen, gifter som skadar vårt dna, arsenik – Läkemedelsverkets granskning av tatueringsfärger gav ett nedslående resultat.

Av de 29 färger som undersöktes innehöll 15 förbjudna ämnen. Sex innehöll aromatiska aminer, som är förbjudna eftersom de kan ge cancer, skada arvsmassan, göra det svårare att få barn eller framkalla allergi.

Annat som hittades var för höga halter av föroreningar som arsenik, barium och bly. Alla utom två färger bröt mot märkningsreglerna.

20 färger togs bort från marknaden med anledning av kontrollen, enligt Läkemedelsverket, som uppmanar alla som vill tatuera sig att fråga ut den som håller i nålen om färgerna.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM