Bananflugor njuter av sex

avTT

Foto: Avi Jacob, BIU Microscopy unit/TT
Med hjälp av optogenetik går det att få bananflugor att ejakulera med hjälp av rött ljus. Studierna visar att flugor, precis som människor, njuter av sex.

Bananflugor tycker om sex. Åtminstone hanarna, som njuter i samband med sädesavgången. Om sexet uteblir, däremot, hemfaller de åt att dricka alkohol.

Att vi människor och andra, större, djur njuter av sex är det få som betvivlar. Poängen ur ett evolutionärt perspektiv, är givetvis att vi ska föröka oss så att livet på jorden ska fortgå som vanligt.

Men är denna förmåga till njutning "universell" för livet på jorden? Hur är det för insekter, till exempel? De förökar sig, bevisligen, men exakt vad – om något – i sexakten är det som de gillar?

I ett försök att ta reda på mer har Galit Shohat-Ophir och hennes kollegor vid Bar-Ilan universitetet i Israel använt sig av så kallad optogenetik på hanar av vanliga bananflugor. Optogenetik innebär att det går att genetiskt förändra djur så att specifika celler och deras gener aktiveras med hjälp av ljus.

I den aktuella studien, som nu presenteras i den veteskapliga tidskriften Current Biology, använde sig forskarna av rött ljus för att aktivera nervceller som uttrycker neuropeptiden corazonin (CRZ). Tidigare forskning har nämligen visat att dessa nervceller i flugans buk triggar hanflugan att ge ifrån sig sperma och sädesvätska. Flugan ejakulerar, med andra ord.

Ljussex

– Vi ville veta vilken del av parningsakten som hanarna uppfattar som belönande. Är det deras uppvaktande av honor? Honans feromoner (doftmolekyler)? Eller är det själva sädesavgången, som det är det sista steget i parningen?, säger Galit Shohat-Ophir till tidskriften.

I ett av experimenten belystes endast en del av buren med rött ljus. Det visade sig att hanar visar "en stark preferens" för tillbringa tid i det röda ljuset, vilket forskarna tolkar som att de finner sädesavgången som belönande eller, om man så vill, lustfylld.

Därefter tränade de flugorna att associera det röda ljuset – och därmed tidigare ejakulationer – med en viss doft och testade huruvida flugorna föredrog denna doft framför andra. Och det gjorde de.

Belöning

Sedan tidigare vet man att flugor som lyckas med sin parning får höga nivåer av ett litet protein, neuropeptid F, i hjärnan. Men även de genmodifierade flugorna fick höga nivåer av denna peptid, efter några dagar med upprepade aktiveringar av "ejakulationscellerna". Lika höga nivåer som de flugor som parar sig naturligt.

När dessa hanar sedan får välja mellan flytande mat med eller utan alkohol, väljer de genomgående den utan alkohol, visar det sig. De sexfrustrerade kontrollflugorna, däremot, som vare sig fått para sig naturligt eller ejakulerat med hjälp av det röda ljuset, föredrar alkoholen.

– Principerna för hur hjärnan hanterar belöningar är extremt konserverade mellan olika arter, eftersom det är ett grundläggande maskineri som hjälper djuren att överleva. Droger använder samma system i hjärnan som vi använder oss av för att hantera naturliga belöningar. Detta gör att vi kan använda enkla modellorganismer för att studera vissa aspekter av drogberoende, som samspelet mellan naturliga belöningar och de belöningar som droger resulterar i, säger Galit Shohat-Ophir.