Vattenkaos i Gävle: ”Kan vara kört”

avTord Westlund

NYHETER

Vattnet forsar fram i Gävleborg.

Flera hus hotas nu av den höga nivån.

– Det finns hus som står helt i vatten och där kan det vara kört, säger Hans Nornholm vid Gästrike räddningstjänst.

Det höga vattenflödet i Gävleborg fortsätter att skapa problem. Det började i Hälsingland där SMHI gick ut med en klass 3–varning för en vecka sedan.

Nu är det boende och fritidshusägare längs Testeboån i Forsby i Gävle som drabbas hårt. Vissa hus står helt i vatten och Gästrike räddningstjänst har satt tills stora resurser för att bygga skyddsvallar och göra inplastningar.

– Just nu prioriterar vi Forsbyområdet där en avloppsstation också hotas. Skulle vattnet tränga in där är det risk för att avloppsvatten tränger upp i alla fastigheter här, säger räddningsledare Hans Nornholm vid Gästrike räddningstjänst.

1 av 3 | Foto: Tord Westlund
Flera hus hotas nu av den höga vattennivån.

Det sägs att vissa hus redan är förstörda?

– Där vi byggt barriärer tror vi att de ska klara sig men det finns hus som står helt i vatten och där kan det vara kört, säger Nornholm.

Enligt räddningstjänsten tros vattennivån fortsätta att stiga och det akuta läget hålla i ytterligare fyra-fem dagar.

Delar av golfbanan under ytan

Räddningstjänsten har tagit kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i förhoppning om att de kan bidra med mer barriärer än vad man själva har i dagsläget.

För Gästriklands del var problemen i början av veckan störst i Sandvikens kommun efter Jädraån upp mot Järbo . I Högbo har delar av golfbanan hamnat under vatten.

I Hälsingland fortsätter också det höga vattennivåerna att ställa till problem på flera platser. Hur länge vattnet ska fortsätta stiga är ett frågetecken.

ARTIKELN HANDLAR OM