Läsarstorm mot Försäkringskassan

avLinda Cederberg

NYHETER

"För svårt att bli sjukskriven om man är gravid"

Många gravida kvinnor nekas sjukpenning och tvingas leva i månader utan inkomst.

Nu rasar läsarna mot Försäkringskassans diskriminerande regler.

Men kritiken studsar tillbaka.

– Jag har mycket svårt att se att det här skulle vara diskriminering, säger Eva Sylwander, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan

Aftonbladet berättade i går om 17 kvinnor som nekats sjukpenning trots att de sjukskrivits av läkare. Försäkringskassan har avslagit deras ansökningar eftersom ” graviditet inte är någon sjukdom”.

Kvinnorna har haft smärtor i ryggen, foglossning och andra allvarligare besvär som gjort att de sjukskrivits av läkare eftersom de inte kunnat arbeta.

Fallen är rörande exempel ur vanliga svenska kvinnors liv och reaktionerna från Aftonbladets läsare har inte låtit vänta på sig.

Var det inte Försäkringskassan själv som hävdade att det inte är sjukdomen, utan arbetsförmågan är avgörande för att få ersättning? skriver en läsare.

"Inga tvetydigheter"

Eva Sylwander, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, slår tillbaka kritiken.

– Vi ska inte ha en annorlunda inställning till gravida än andra människor som ansöker om sjukpenning. Sjukdomsbegreppet är från 1940-talet. Där står det att graviditet inte kan klassas som sjukdom. Vi ser till arbetsförmågan när vi gör våra bedömningar och det gäller även för gravida.

Kvinnor som är missnöjda med sitt avslag uppmanas att överklaga beslutet till länsrätten. Men det är en process som kan dra ut länge på tiden.

"Inte diskriminering"

Att läsarna tycker att det rör sig om diskriminering håller hon inte med om.

– Jag har mycket svårt att se att det här skulle vara diskriminering. Visst kan det ha skett felaktiga bedömningar, men det är på personnivå. En specifik handläggare som inte har tolkat riktlinjerna som det är tänkt.

Flera läsare beskriver också hur svårt det är att få igenom läkarintyg hos Försäkringskassan.

– Min fru har av två olika läkare anvisade av Försäkringskassan fått bedömningen "ej arbetsför", men de har ändå skickat ut henne i arbete. Hon arbetstränar 2 timmar per dag och är helt slut när hon kommer hem. Sover runt 5 timmar för att orka med kvällen och familjen, skriver en läsare.

Eva Sylwander hänvisade i gårdagens artikel till att avslagen kan bero på vagt formulerade läkarintyg. Något som många läsare menar drabbar kvinnorna på ett orimligt sätt.

Hur ska man veta om läkarintyget är rätt utformat? Vad kan man göra som patient?

– Ett läkarintyg är i sig inte sjukpenningsgrundande. Det är helhetsbedömningen som avgör och intyget är bara en del. Läkaren måste beskriva hur symptomen påverkar förmågan att arbeta, säger Eva Sylwander.

Hon tycker att man ska prata med läkaren och be om en tydligare beskrivning om man inte är nöjd.

Inte första gången

Det här är inte första gången sjukskrivning av gravida diskuteras. Eva Sylwander berättar att frågan var på tapeten redan under år 2002. Då var inte Försäkringskassan en myndighet och orsaken till kritiken bedömdes vara ett otydligt regelverk. Nu har kassan en tydligare policy för bedömningar, menar Eva Sylwander.

Hon tror inte heller att problemet med felaktiga avslag är särskilt utbrett.

– Det är inte särskilt många som får avslag. Det allmänna ombudet har undersökt detta och kontrollerat rättsläget. Hon begärde in samtliga avslagsbeslut och det var inte någon jättemängd. Betydligt färre än vi trodde.