Nyheter

Protester mot kvarters- namnet ”Negern”

Av: 

David Nannini Nilsson

NYHETER

"Man bör snarare uppfatta namnet som exotiskt"

Namnet ”Negern” har funnits på ett kvarter i Karlstad sen 1866.

Nu har en debatt om kvarterets namn startats efter att en invånare i kommunen protesterat mot namnet.

– Man ska inte kunna kalla ett kvarter ”Negern”, det borde ändras, säger Mkyabela Sabuni, verksamhetschef vid Centrum mot rasism.

Debatten om kvartersnamnet ”Negern” i Karlstad väcktes efter att en kommuninnevånare i en skrivelse till kommunen krävt att namnet skulle ändras och angett att ”många människor uppfattar namnet som stötande, kränkande eller rent av oförskämt”.

Namnberedningen i Karlstads kommun skickade ärendet vidare till en rad olika instanser som fått yttra sig om namnets lämplighet.

”Hävdvunnet”

Bland de instanser som yttrat sig finns Lantmäteriets ortnamnssektion, Carlstad-Gillet, Värmlands museum och Länsstyrelsen i Värmland. Samtliga tycker att namnet ”Negern” skall finnas kvar.

– Kvarteret ”Negern” synes ha fått sitt namn först genom beslut i Stadsfullmäktige 1866. Namnet saknar egentligt samband med omkringliggande kvartersnamn och skälet till namnvalet är i dag oklart. Uppgifter om kolupplag i kvarteret motsägs av att det sannolikt varit bebyggt med bostads- och hantverkshus, skriver Länsstyrelsen i Värmland i sitt yttrande.

– Oavsett bakgrunden till hur kvartersnamnet ”Negern” uppkommit har namnet använts i mer än 140 år och är enligt Länsstyrelsens uppfattning att betrakta som hävdvunnet för kvarteret, skriver Länsstyrelsen, och fortsätter:

– De skäl som i inkommen skrivelse till Namnberedningen anges för ett namnbyte kan enligt Länsstyrelsens mening inte tas som intäkt för en allmänt utbredd uppfattning om ordets olämplighet som kvartersnamn och kan därför inte betraktas som så starka att de motiverar ett namnbyte.

”Fantasieggande”

Lantmäteriets ortsnamnssektion skriver i ett första yttrande att ”Man bör snarare uppfatta namnet som exotiskt och fantasieggande”, men skrivet i ett andra yttrande att det var en ”olycklig formulering som kan missuppfattas”, och att meningen istället borde lyda: ”När kvarteret fick sitt namn på 1800-talet uppfattades det som fantasieggande och exotiskt”.

Mkyabela Sabuni tycker att kvartersnamnet ”Negern” borde ändras.

– Det speglar en tid då kränkande värderingar mot svarta var förhärskande, säger han.

Sabuni säger att Centrum mot Rasism – en ideell, rikstäckande paraplyorganisation som arbetar mot bland annat rasism – kommer att kontakta lokala kommunpolitiker för att namnet skall ändras.

– Vi kommer först och främst att arbeta med att påverka de lokala politikerna, och sen kontakta politiker på central nivå. Sen kan det också bli aktuellt att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, säger han.

– Men det finns redan en politisk vilja att ändra på det här, säger Sabuni.

ANNONS

Hemmatest Covid-19 Antigentest finns nu i lager med SNABB leverans.

Extern länk från Quicktest

Köp här

Publisert: