Förlista Langelands mörka historia

avSofia Ström

NYHETER

Allvarliga brister har påpekats gång på gång

Fartyget Langeland har haft tidigare haft en rad allvarliga problem med säkerheten.

2007 hölls skeppet kvar i hamn i Sverige under två dager på grund av bristerna.

Enligt Kustbevakningen så har fartyget Langeland tidigare hamnat i sjönöd.

Fartyget gick på grund utanför Landskrona 2007 och fick dras loss.

Skeppet hade då 30 kubikmeter olja ombord.

Stängdes av från trafik

Vid en inspektion i samband med händelsen upptäcktes så allvarliga "operativa brister" att skeppet hölls kvar i hamnen i Landskrona under två dagar, rapporterar norska Aftenposten.

Men det är inte den enda plumpen i fartygets protokoll.

Vid en annan svensk inspektion tre månader senare hade påpekades fem säkerhetsbrister, bland annat gällande brandsäkerheten.

Två månader senare påvisades hela 13 brister. Det gällde bland annat livräddnignsutrustning, livräddningsutbildning och förebyggande av olyckor.

"Har fungerat bra"

Tore Myklebusthaug, chef för rederiet Myklebusthaug Management AS som äger fartyget, säger till Aftenposten att han är medveten om fartygets säkerhetshistoria men vill inte gå in på de tidigare problemen.

– Båten har fungerat bra, säger han.

Och vid de tre senaste inspektionerna, den senaste i Danmark den 4 februari i år, har besiktningsmännen inte heller upptäckt några allvarliga brister med Langeland.