”Jag ställer min plats till förfogande”

avJohanna Melén

Styrelseledamoten Lennart Nilsson beredd att lämna uppdraget i AMF – uppmanar övriga att göra likadant

Samtliga i AMF:s styrelse bör lämna sina uppdrag.

Det säger styrelseledamoten Lennart Nilsson som tänker ställa sin plats till förfogande.

– Vi har inte varit tillräckligt uppmärksamma, säger han till Aftonbladet.

Lennart Nilsson.

Tillsammans med styrelsens ordförande Göran Tunhammar och LO:s förre avtalssekreterare Erland Olauson satt Lennart Nilsson för Svenskt näringslivs räkning i den ersättningskommitté som beslutade om förre AMF-vd:n Christer Elmehagens pensionsavtal.

Det avtal som när summorna räknats samman visat sig ge Elmehagen 200 procent av lönen i pensionskostnader under flera år. Det var inte vad ersättningskommittén beslutade om, menar Lennart Nilsson.

Förlängde avtalet

– Det fanns ett gammalt avtal från 1998. När man ville ha kvar Elmehagen som vd i ytterligare 2,5 år så förlängde vi det avtalet, säger Lennart Nilsson.

Det gamla avtalet skulle ha varit slutbetalat 2006, samma år som Elmehagen enligt de ursprungliga planerna skulle ha gått i pension. När ersättningskommittén förlängde avtalet fram till 2008 trodde man att det skulle ge Christer Elmehagen mellan 30 och 40 procent av lönen i pensionsavsättning, säger Lennart Nilsson.

Så blev det i praktiken inte. I årsredovisningarna för 2007 och 2008 har man kunnat läsa att Elmehagen fått mycket mer än så. Hur det gick till och vems fel det är håller nu på att utredas.

LO kräver att Christer Elmehagen ska betala tillbaka minst 20 miljoner kronor, eftersom han fått mer pengar än vad som var tänkt.

Christer Elmehagen i sin tur säger att avtalen har varit tydliga.

”Borde ha reagerat”

Lennart Nilsson vill i dagsläget inte peka ut någon syndabock. Han vill inte spekulera i om någon medvetet har trixat med siffrorna eller om felet uppstått till följd av ett misstag, den mänskliga faktorn. Däremot tänker han ställa sin styrelseplats till förfogande. Övriga styrelsen, där bland andra LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin sitter, bör göra samma sak, tycker Lennart Nilsson.

– Vi borde ha reagerat när vi såg årsredovisningarna för 2007 och 2008. Vi har inte varit tillräckligt uppmärksamma. Vi bör ställa våra platser till förfogande.

Svenska Dagbladet har tagit del av styrelseprotokollet från mötet den 2 mars 2004 då Christer Elmehagens pensionsavtal togs upp. Protokollet visar att frågan fanns med bland ”övriga frågor”. Styrelsen fick bara en snabb dragning av pensionsavtalet.

Fick uppdraget av bolagsstämman

Lennart Nilsson var själv inte med på mötet. Men han bekräftar att det var de tre i ersättningskommittén som fick uppdraget att på egen hand teckna avtalet.

– 2003 beslutade bolagsstämman att ersättningskommittén skulle vara ansvarig för avtalet, säger Nilsson.

Fick du i efterhand några frågor från övriga styrelsen om pensionsavtalet?

– Nej, det fick jag inte.

Det ska däremot styrelseordförande Göran Tunhammar ha fått. Men enligt Svenska Dagbladet bemöttes frågorna med ”sura miner.” I ett svar ska Tunhammar ha undrat om man ”ifrågasätter ersättningskommitténs arbete.”

Utredningen om vad som har gått fel och om vem som bär ansvar för det ska enligt AMF vara klar i slutet av veckan.

Aftonbladet har sökt samtliga styrelseledamöter i AMF pension med frågan om även de är beredda att lämna sina uppdrag. Ledamöterna som representerar LO säger att det är en fråga för LO:s styrelse. Ledamöterna som representerar Svenskt Näringsliv säger att det är ägarna som tar beslut i den frågan.